Projektový servis UP

  >  Vzdělávání na UP 22+ edUP

Vzdělávání na UP 22+ edUP

Projekt Vzdělávání na UP 22+ edUP je zaměřen na podporu transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání. Zaměřuje se zejména na zvýšení podílu kombinovaného (blended learning) a distančního vzdělávání na UP. V posledních letech se tyto formy výuky ukázaly jako nezbytné a praktické zkušenosti potvrdily, že jsou však limitovány nedostatečným výkonem nebo absencí potřebného technického vybavení, stejně tak nedostatečnou praktickou zkušeností s tímto způsobem výuky u pedagogů i studentů. Záměrem projektu je tedy dovybavení učeben pro distanční či hybridní výuku, dále také digitalizace agend UP pro zefektivnění komunikace a administrace, stejně jako digitalizace vzdělávacích činností v rámci celé UP.

V souvislosti se zlepšením podmínek pro distanční výuku a digitalizací je plánována příprava metodických materiálů a metodická podpora a školení akademických pracovníků i studentů, kteří aktivně využívají anebo chtějí využívat digitální formy výuky, a workshopy pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků zaměřené na rozvoj dovednostní složky learning outcomes v rámci distanční a hybridní výuky.

Dalším z cílů plánovaného projektu je vytvoření nových profesně zaměřených studijních programů napříč UP a kurzů celoživotního vzdělávání, kurzů na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).

Zároveň bude v rámci projektu vytvořen a akreditován nový doktorský studijní program Právo a digitální technologie v oblasti kyberbezpečnosti, ve spolupráci Právnické a Přírodovědecké fakulty UP. Tento DSP má vyplnit výraznou mezeru ve vzdělávání, kdy doktorský program speciálně profilovaný na komplexní otázky interakcí práva a digitálních technologií prozatím v nabídce českých vysokých škol chybí. Častým problémem právního výzkumu a vzdělávání je vysoká míra abstrakce, kdy chybí detailní komunikace a sdílení informací mezi právním klastrem (jako regulátorem) a regulovanými oblastmi.

Program realizovaný ve spolupráci právních expertů a odborníků na oblast informačních technologií překoná tuto bariéru a přinese oboustranné výhody – pochopení funkcionalit digitálních technologií pro právní experty, jakož i orientaci v principech právní regulace pro IT experty.

Společné projekty

Zároveň se v rámci projektu UP podílí jako kooperující vysoká škola na projektu“ Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)“. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol, jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností.

Dále na projektu „Bezpečnost distančních forem výuky“. Cílem projektu je systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik. V rámci projektu tak dojde nejen k analýze a nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančních forem výuky na jednotlivých VVŠ, ale také k jejich patřičnému zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany.

Stejně tak je UP zapojena do projektu – „Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou“. Jedná se o přizpůsobení prostředí informačních a dalších souvisejících systémů s vazbou na výkon studijní agendy a obsluhy studia pro studenty a pracovníky VŠ tak, aby byly na studenty kladeny minimální požadavky na dokládání dokumentů či údajů a v maximální možné míře se eliminovala nutnost fyzické přítomnosti na VŠ při vyřizování studijní agendy. 

 

Kurzy:

 

https://www.ucitel21.cz/npo

 

https://www.ff.upol.cz/icv/nabidka-kurzu/kurzy-pro-pedagogicke-pracovniky/didaktika-cestiny-jako-cizihodruheho-jazyka/

 

https://www.ff.upol.cz/icv/nabidka-kurzu/kurzy-pro-pedagogicke-pracovniky/medigram-kurzy-medialni-a-digitalni-gramotnosti-projekt-npo/

 

https://ach.upol.cz/doplujc-kurzy-celoivotnho-vzdlvn-v-oblasti-chemie

 

https://www.fzv.upol.cz/nc/zprava/clanek/certifikovany-kurz-resuscitace-a-podpora-poporodni-adaptace-novorozence/

 

https://www.fzv.upol.cz/nc/zprava/clanek/zveme-vas-na-kurzy-odborna-anglicka-nomenklatura-pro-fyzioterapeuty/

 

https://www.fzv.upol.cz/nc/zprava/clanek/physical-assessment-by-nurses-kurz-pro-akademicke-pracovniky/

 

https://www.fzv.upol.cz/nc/zprava/clanek/pozvanka-na-workshop-imobilizace-transport-a-vyprostovani/

 

https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani/

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem