Projektový servis UP

  >  Výzvy v rámci OP ŽP

Výzvy v rámci OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

  • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE 
Oblast podpory 3.2  – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

(V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.) 

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod


Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP .

 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR nebo příslušná regionální pracoviště AOPK ČR (v případě žádostí do prioritní osy 6) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

 

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Omezení v rámci výzvy:


Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.


Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu:


V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B" uvede žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31. 12. 2015. Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány.

Další specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci této výzvy jsou uvedeny přímo v textu výzvy, věnujte mu proto náležitou pozornost.


Dokumenty k LXIV. výzvě

 

Podrobnosti zde: http://www.opzp.cz/clanek/11/2468/lxiv-vyzva/

Kalendář

<<říjen 2021>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem