Projektový servis UP

  >  VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 

JEDNOTLIVÉ VÝZVY A INFORMACE NAJDETE V TOMTO POŘADÍ:


 


 Výzvy napříč agenturami a institucemi


MZe – Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2021 – Program ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2022.

 

 

Harmonogram veřejné soutěže:

Vyhlášení VS:   17. března 2021
Začátek soutěžní lhůty:   18. března 2021
Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů:   5. května 2021 v 16:30:00
Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče:   5. května 2021 v 23:59:59
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže:   12. listopadu 2021
 
Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).
Pro dotazy k podmínkám veřejné soutěže a podávání návrhů projektů zasílejte prostřednictvím aplikace Helpdesk nebo kontaktujte pracovníky odd. NAZV.
Často se opakující dotazy budou zveřejňovány na tomto místě.
Termíny informačních seminářů, které proběhnou s největší pravděpodobností online, budou zveřejněny na tomto místě.
Předpokládané období konání seminářů je na přelomu března a dubna 2021.
Přílohy

Informační semináře pro uchazeče o podporu ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2021

 

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ, vyhlášené v roce 2021, jsou naplánovány dva termíny seminářů pro uchazeče o podporu.

Informační semináře se uskuteční:

 • 31. března 2021 od 10:00 hod (online přes MS Teams)

 • 16. dubna 2021 od 10:00 hod (online přes MS Teams)

Pro účast na semináři se přihlaste na webových stránkách ÚZEI. V rámci organizace stačí zaregistrovat pouze jednu emailovou adresu, na kterou bude zaslán informační email s odkazem na konání semináře v aplikaci MS Teams ve vybraném termínu.

Účast na seminářích je zdarma.

Cílem seminářů je zejména seznámit uchazeče o podporu na projekty s počátkem řešení od roku 2022 s pravidly poskytovatele (MZe) platnými dle Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž, budou představena výzkumná témata a budou poskytnuty praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství. Prostor bude věnován také Vašim dotazům.

 

Zdroj: eAGRI.cz


 

Ministerstvo vnitra vyhlašuje dvě veřejné soutěže bezpečnostního výzkumu

Ministertvo vnitra ČR vyhlašuje dvě veřejné soutěže, jejichž hlavním přínosem je především zvýšení technologické a technické úrovně složek Integrovaného záchranného systému ČR, zejména Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších složek bezpečnostního systému, které zajišťují bezpečnost státu a jeho obyvatel.

 

Program IMPAKT - soutěž je tematicky zaměřena na umělou inteligenci jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

Program SECTECH  je tematicky omezen především na technologické obory jako je robotika, kyberbezpečnost, umělá inteligence, nanotechnologie nebo fotonika.  Podniky nebo výzkumné organizace se mohou hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt nesmí přesáhnout 40 milionů korun a délka realizace musí být maximálně 24 měsíců. S ohledem na mimořádnou situaci je možné do veřejné soutěže podávat i projekty reagující na aktuální pandemickou situaci, pokud budou splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

 

Lhůta pro podávání návrhů projektů končí začátkem května 2021 (IMPAKT - 3. 5. 2021; SECTEC - 6. 5. 2021). Výsledky budou zveřejněny 31. října 2021.


Zadávací dokumentace
:

 

Zdroj: TAČR

 


 

Projekty MŠMT na podporu mobilit: ČR-Francie a ČR-Rakousko

 

 

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023

Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. 3. 2021 – 30. 6. 2021

 

Text výzvy: 

Výzva_Mobility_ČR_Francie_ 2022_2023.pdf,(266,07 kB)

Formuláře pro uchazeče: 

Formuláře_Mobility_ČR_Francie_2022-2023.zip,(75,18 kB)

Výzva francouzského partnera je publikována zde: http://www.campusfrance.org/barrande

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-9?lang=1&ref=m&source=email

 


 Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023 – termín pro podání návrhů projektů 30. 4. 2021

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Text výzvy: 

Výzva Mobility ČR_Rakousko_2022_2023.pdf,(178,81 kB)

Formuláře pro uchazeče: 

Formuláře_Mobility_ČR_Rakousko_2022_2023.zip,(76,18 kB)


Odkaz na vyhlášení výzvy na rakouské straně: https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=CZ2022


Více informací naleznete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-9?lang=1&ref=m&source=email

 
Zdroj: MŠMT

 


 

4. veřejná soutěž TAČR TREND - NOVÁČCI

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. března v 9:00 hodin a končí dnem 28. dubna 2021 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.


Užitečné odkazy
Zadávací dokumentace

Nápovědy k vyplňování návrhu - ISTA.

Videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů

Dotaz můžete položit prostřednictvím Helpdesku.

Checklist pro uchazeče pro kontrolu návrhu projektu

 

Více informací k VS naleznete ZDE.

Webinář k VS:

 • středa 24. 3. 2021 od 10:00 do 11:30
 • online
 • Registrovat se můžete ZDE nejpozději do úterý 23.3. do 12:00.

 

Zdroj: TAČR

 


 

4. veřejná soutěž TAČR TREND - NOVÁČCI

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. března v 9:00 hodin a končí dnem 28. dubna 2021 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.


Užitečné odkazy
Zadávací dokumentace

Nápovědy k vyplňování návrhu - ISTA.

Videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů

Dotaz můžete položit prostřednictvím Helpdesku.

Checklist pro uchazeče pro kontrolu návrhu projektu

 

Více informací k VS naleznete ZDE.

Webinář k VS:

 • středa 24. 3. 2021 od 10:00 do 11:30
 • online
 • Registrovat se můžete ZDE nejpozději do úterý 23.3. do 12:00.

 

Zdroj: TAČR

 


 

Nové výzvy grantových soutěží pro rok 2022

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR, v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a také výzvy Mezinárodních projektů.

Soutěžní lhůta trvá do 22. dubna.

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice. Návrhy projektů s délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti.

JUNIOR STAR

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

GA ČR letos vypisuje poprvé granty POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho půjde buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky bádat na českém pracovišti.

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022


Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).


Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

 • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá  příští rok.

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2022


Zapojené agentury na principu Lead Agency

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – National Research Fund (FNR)

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2022 (GA ČR v roli hodnoticí agentury)

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2022 (GA ČR v roli partnerské agentury)

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku.

Zdroj: GAČR

 


 

7. výzva projektů Proof of Concept zahájena

Olomouc (4. února 2021) – Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil 7. kolo kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC) z programu TAČR GAMA2. Tyto projekty jsou zaměřeny na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní uplatnění. 

Program GAMA 2 Technologické agentury ČR a je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a inovace. Vědeckotechnologický park je koordinátorem těchto projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Program je určen pro zájemce z  řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří mají ideu na projekt s vysokým komerčním potenciálem. Nápad si mohou ověřit při konzultaci s manažery VTP UP, nebo na semináři, který bude pro tyto účel realizován dne 2. března 2021 na MS Teams (registrace na webu VTP UP). Příjem přihlášek v tomto kole bude ukončen 11. března. 2021. Poté budou přihlášky posouzeny a předloženy Radě pro komercializaci. Vybrané projekty je možné realizovat již od 1. května 2021.

 

PoC projekty jsou na Univerzitě Palackého realizovány od roku 2014 a bylo již podpořeno více než 40 dílčích projektů. V rámci prvních výzev (projekt GAMA1 TAČR) bylo dosaženo 52 komerčně zajímavých výsledků a do realizace projektů  bylo zapojeno 100 pracovníků na napříč univerzitou. Celkově bylo v prvním kole rozděleno více jak 19 mil Kč. V aktuálním programu  GAMA 2, pro období 2020–2022, je na dílčí projekty připraveno více jak 17 mil. Kč, které lze využít na nákup materiálu, cestovné, služby a mzdy řešitelů. V současné době je v řešení 7 projektů: Testbal (FTK, www.acbaluo.cz), TETRECOM (PdF, www.tetrecom.cz), Active (LF, www.ac-tive.cz), TFL- Typing for Life  (PřF, www.typingforlife.cz), Nano roušky (PřF www.argecure.com), ZEDA (PdF, www.zeda.cz) a Fenotyper (PřF, phenotyper.vtpup.cz) a hledáme další zajímavé projekty k podpoře. 

„Vyhledáváme projekty s velkou šancí na komercionalizaci nebo u tzv. soft SSHA projektů  (Social Sciences, Humanities and Arts), projetky s vysokým impaktem na společnost.“, uvádí Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu VTP UP. „Výsledkem PoC není vždy finální produkt, ale jedná se především o ověření přenositelnosti VaV do praxe, například vytvořením metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze softwaru“ dodal. 

Zájemci z řad zaměstnanců, ale i studentů Ph.D. studia, se mohou se svými nápady na projekty PoC hlásit kontinuálně. Vyplnění přihlášky lze konzultovat s manažery VTP UP. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v  sekci Dokumenty ke stažení.  

Harmonogram 7. kola výzvy PoC projektů je následující: 

 1. 2. 2021 Vyhlášení příjmu přihlášek PoC
 2. 3. 2021 Seminář pro žadatele  13:00-14:00 hod na MS Teams  RegistraceZDE
 3. 3. do 23h59 Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 12. 3. 2021   Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek

 1. 4. 2021 Předložení projektů Radě pro komercializaci
 2. 4. 2021 Zasedání Rady pro komercializaci

19 – 23. 4. 2021 Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL

 1. 4. 2021 Zaslání schválených projektů na TAČR
 2. 5. 2021 Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů

 

 

Ing. Dominika Knappová

PR, Marketing manažer

Sociální transfer & inovace
                                
Univerzita Palackého v Olomouci
Vědeckotechnický park

Šlechtitelů 21 | 783 71 Olomouc
T: +420 585 631 420

M: +420 774 882 809
vtp@upol.cz
dominika.knappova@upol.cz

 

 


 

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž v programu ERC CZ

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začne běžet dne 12. ledna 2021 a končí dne 26. února 2021 ve 14:30 hodin.

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.


Úplné znění programu
je k dispozici zde


Zadávací dokumentace
je dostupná zde


Žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace je předložení návrhu projektu zpracovaného podle zadávací dokumentace na stanovených formulářích, které jsou ke stažení zde.

Internetová adresa programu ERC CZ


MŠMT pořádá pro zájemce informativní seminář
, a to dne 10. února 2021 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. C081 v budově C Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská ul.529/5, Praha 1. Účast na semináři bude umožněna pouze předem registrovaným zájemcům.

Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat e-mailem u kontaktní osoby na adrese sarka.komendova@msmt.cz. V předmětu elektronické zprávy je třeba důsledně uvádět text „ERC CZ-SEMINAR“.


Zpráva musí obsahovat:

plné jméno zájemce o seminář nebo dotazující se osoby (včetně titulů), její e-mailovou adresu a kontaktní telefon pro případ změny místa či termínu konání semináře,

název uchazeče, tj. právnické osoby, kterou zájemce zastupuje, případné dotazy vztahující se ke zpracování a předložení návrhu projektu.

Více informací je k dispozici zde.

 


Zdroj: MŠMT

 


 

Program Prostředí pro život: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

TAČR vyhlašuje dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy (dále jen „veřejná soutěž”).

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. V podprogramu 3 proběhla již jedna veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 6 projektů ve výzkumných tématech č. 1 – 6. Ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP nebyl vybrán a podpořen žádný projekt.


Konsorcium projektu se
musí skládat z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifického tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Očekáváme výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá systémová
a komplexní řešení ve vyhlášeném tématu. 


Soutěžní lhůta
začíná dnem 10. září 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 27. října 2020.

 


DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Zadávací dokumentace a její přílohy

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Věcná část návrhu projektu
Příloha č. 2 – Výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

Související dokumentace a formuláře

Vzor průběžné zprávy k projektu
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program Prostředí pro život
Pravidla pro publicitu

Příručky

Příručka pro oponenty

 

Kompletní informace naleznete na stránkách TAČR.

 

Zdroj:TAČR

 


 

Program ÉTA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže

TAČR vyhlašuje dne 2. září 2020 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 3. září v 9:00 hodin a končí dnem 15. října 2020 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Informace o zpracování přihlášky naleznete v Zadávací dokumentaci.

Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. (videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA). 

 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Nejčastější dotazy k 5. veřejné soutěži Programu ÉTA položené skrze HELPDESK budou zodpovězeny také během nahrávaného online informačního semináře pro uchazeče, který proběhne 4. září 2020.

 

DOKUMENTY

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Výzvy 21. století a 4 oblasti programu ÉTA
Příloha č. 2 – Aplikační garant
Příloha č. 3 – Příručka k hodnocení ÉTA

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Tematické preference vybraných aplikačních garantů
Genderová dimenze v obsahu výzkumu: kdy a jak ji v projektech zohledňovat?
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu
Obecná příručka pro hodnotitele

 

Zdroj: TAČR

 


 

PROGRAM ÉTA: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Technologická agentura České republiky připravuje 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 2. září 2020.

Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu ÉTA naleznete ZDE.

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup, musí však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.


V návrhu projektu musí uchazeči 5. veřejné soutěže Programu ÉTA prokázat

personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence v řešitelském týmu, vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé a odpovědné dopady projektu); pozitivní dopad řešení projektu na společnost. Pokud ovšem bude návrh projektu založen na ryze technickém, lékařském nebo přírodovědném základě, nelze brát tuto podmínku za splněnou.


TA ČR upozorňuje uchazeče 5. veřejné soutěže na nejčastější důvody nedoporučení návrhů projektů k podpoře ve 3. veřejné soutěži, které jsou k nahlédnutí ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

PROGRAM DOPRAVA 2020+: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 2. VS

TAČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 8. dubna 2020.

 

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 215 návrhů projektů z celkového počtu 227 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+:

215 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;

12 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

 

Zdroj: TAČR

 


 

Program ÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. VS

TAČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen Program ÉTA), vyhlášené dne 29. dubna 2020.


Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 301 návrhů projektů z celkového počtu 308 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.


Výsledky
vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu ÉTA:

Zdroj: TAČR

 

 


 

Vyhlášena 2. VS TAČR DELTA 2

TAČR vyhlašuje dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2.

Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu, a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. května 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. července 2020 v níže uvedené hodiny:

16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;

23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
(zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita

Název zahraniční organizace

Zkratka

Alberta

German-Canadian Centre for Innovation and Research

GCCIR

Brazilská federativní republika

Brazilian Agency of Research and Industrial Innovation

EMBRAPII

Če-ťiang

Zhejiang Science and Technology Department

ZSTD

Korejská republika

Korea Institute for Advancement of Technology

KIAT

Korejská republika

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning

KETEP

Québec

Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec

CRIAQ

Stát Izrael

Israel Innovation Authority

IIA

Tchaj-wan

Ministry of Economic Affairs

MoEA

Tchaj-wan

Ministry of Science and Technology 

MoST

Ťiang-su

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology

JSTD

Vietnamská socialistická republika

Ministry of Science and Technology of Vietnam

MOST

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Příloha č. 2 – Příručka pro hodnotitele


Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common proposal – Alberta (GCCIR)
Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Korejská republika (KETEP)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Stát Izrael (IIA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Common proposal – Vietnamská socialistická republika (MOST)
Formulář Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku NmetS

 

Podrobné informace a veškerou související dokumentaci naleznete zde.

Zdroj: TAČR

 

 


 

Vyhodnocení splnění podmínek 1. VS TAČR KAPPA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska.


Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 154 návrhů projektů z celkového počtu 163 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, včetně zdůvodnění.


Konečné výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu KAPPA:

Návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže

Návrhy projektů nepřijatých do veřejné soutěže

Více informací naleznete ZDE.


Zdroj: TAČR

 


 

TAČR ZÉTA: Vyhlášení výsledků 4.VS

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

 • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře,
  ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 386 návrhů projektů, 357 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem
63 návrhů projektů, což znamená 17, 65 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).


Více informací naleznete ZDE


Zdroj: TAČR

 


 

Vyhlášena 4. VS TAČR ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu ÉTA.

 

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. června 2020.

 

DOKUMENTY KE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

 

Veškeré informace k výzvě naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

PROGRAM ÉTA: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 4. VS

TAČR připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Tato veřejná soutěž bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.


Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 29. dubna 2020. Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu ÉTA naleznete ZDE


Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a úspěšně se s ní vypořádat.

Soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace v jejím důsledku.


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

 

Průvodce výzvami v roce 2020 (PDF)

Zdroj: TAČR


 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021-2022

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022.


Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-německých projektů s dobou řešení 2021-2022, soubor typu pdf, (159,7 kB)


Formuláře pro uchazeče: Formuláře_MobilityDE21, soubor typu rar, (63,5 kB)

 

Lhůta pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 2. 4. - 1. 6. 2020


Zdroj: MŠMT

 


 

Program ÉTA: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře,
  ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Univerzita Palackého v Olomouci získala celkem 8 projektů, 6 v roli hlavního příjemce, 2 v roli dalšího účastníka projektu.

 

Hlavní příjemci budou písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Více informací k dalšímu postupu naleznete ZDE.

Zdroj: TAČR
 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021-2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022. 


Výzva MOBILITY Francie 2021-2022 ke stažení zde: Výzva MOBILITY ČR_Francie_ 2021_2022, soubor typu pdf, (734,42 kB)


Příslušné přílohy včetně formuláře návrhu projektu zde: Formuláře_Mobility_ČR_Francie_ 2021_2022, soubor typu zip, (112,05 kB)


Výzva francouzského partnera je publikována zde:

http://www.campusfrance.org/barrande

Termín pro předkládání návrhů projektů: 11. 3. – 30. 6. 2020


Zdroj: MŠMT

 


 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021 - 2022

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022. 


Text výzvy: 

Výzva_Mobility Rakousko 2021-2022, soubor typu pdf, (858,47 kB)


Formuláře pro uchazeče: 

Formuláře_Mobility ČR Rakousko 2021-2022, soubor typu zip, (122,9 kB)


Odkaz na vyhlášení výzvy na rakouské straně:

https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=CZ%202021_22

Termín pro předkládání návrhů projektů: 2. 3. 2020 - 5. 6. 2020 (dodatečně prodlouženo).

 

Zdroj: MŠMT

 


 

 

TAČR KAPPA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska.

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů. 

Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému ISTA. V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. 


Soutěžní lhůta
začíná dnem 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 27. února 2020 (celkem 98 dní) v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hodin – pro podání návrhu projektu včetně jeho příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hodin – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč). ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU KAPPA

Zadávací dokumentace

Open Call
Guide for Applicants
Guide for Evaluators

Související dokumentace a formuláře

Sworn Statement of the Applicant
General Terms and Conditions
Project Funding Agreement
Project Funding Decision
Programme Indicators – Annex I. of the Programme Agreement
Definition of Individual Results Types

Příručky

Check list
Guide to ISTA and Application Form

Doplňující dokumentace

Programme Agreement for the Programme CZ Research
Programme KAPPA
The Partnership Agreement template
Publicity Rules
Evaluator’s Impartiality towards Projects


Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

VYHLÁŠENA 8. NÁRODNÍ VÝZVA V PROGRAMU INTER-EUREKA LTE220

Program INTER-EUREKA je určen na rozvoj mezinárodní spolupráce u malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají zahrnuté rovněž také aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a spolupracují s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

 

Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

 

V letech 2020-2023 je na výzvu alokováno 25-30 mil. Kč ročně. U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 mil. Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně. MŠMT se podílí na spolufinancování rozpočtu schválených projektů až do výše 50 %.

 

Uzávěrka soutěžní lhůty je 31. března 2020. Vyhlášení výsledků proběhne do 26. srpna 2020.

 

Dokumenty pro uchazeče:

Zadávací dokumentace 8. výzvy INTER-EUREKA LTE.zip (5,3 MB)

Vzorová smlouva 8. výzvy INTER-EUREKA (LTE).zip (105,49 kB)

 

Více informací a zadávací dokumentaci naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT

 


 

Program ZÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen program ZÉTA).

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně. 


Soutěžní lhůta
začíná dnem 10. října 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 21. listopadu 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU ZÉTA

Zadávací dokumentace a její příloha

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu

Příloha č. 2 – Aplikační garant

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

Formulář pro druh výsledku NmetS

 

Všechny informace naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

 

Program ÉTA: Vyhlášení 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. září 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 31. října 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

TAČR - PROGRAM DELTA 2: VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 25. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2. 

 

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být:

Výzkumné organizace (dle čl. 2 odst. 83 Nařízení Komise (EU)č.651/2014; dále jen „Nařízení"), které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky (dle § 2 odst. 2 písm. h)zákonač.130/2002 Sb.o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů; dále ZPVV).

Podniky–právnické osoby či podnikající fyzické osoby (podnikatelská činnost dle zákonač.455/1991  Sb.,o živnostenském podnikání) vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat.

 

Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze podnik bez omezení jeho velikosti.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 22. srpna 2019.

 

Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

TREND - TAČR vyhlašuje 1. veřejnou soutěž

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 15. května 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) - Podprogram 1 - „Technologičtí lídři“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND.


Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na podporu výzkumu a vývoje tzv. Key Enabling Technologies - KET´S a dále např. na témata z oblasti Průmyslu 4.0 či prioritní témata v návaznosti na Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech ZDE.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 16. 5. 2019 a končí dnem 11. 7. 2019.

Zdroj: TAČR

 


 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo veřejnou soutěž 2020-2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 15. 5. 2019 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

 

jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

 

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“).

 

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2020 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Podmínky soutěže naleznete ZDE.

 

Zdroj: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

 


 

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH A PLÁNOVANÝCH VÝZEV V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE a AKTIVITÁCH MOBILITY

Přehled vyhlášených a plánovaných výzev v programu INTER-EXCELLENCE zde: 

HARMONOGRAM výzev_INTER-EXCELLENCE, soubor typu xlsx, (31,06 kB)

 

Přehled vyhlášenách a plánovaných výzev v aktivitách Mobility zde: 

HARMONOGRAM VÝZEV_INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA, soubor typu xlsx, (16,36 kB)

 

Zdroj: MŠMT

 


 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

Výzva je otevřená od 18. dubna do 18. června 2019

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.

 

Výzva: 

Výzva Polsko 2020-2021, soubor typu pdf, (726,28 kB)

 

Formuláře pro uchazeče: 

Formuláře Polsko 2020-2021, soubor typu zip, (117,06 kB)

Výzva polského partnera je publikována zde: 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna#wymiana-bilateralna-pomiedzy-polska-a-czechami-2019

 

Zdroj: MŠMT

 


 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž NAKI II

 

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 11. března 2019 třetí jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II (identifikační kód programu: DG) podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019 a končí dne 30. dubna 2019 v 14.00 hodin.

 

Dokumentace k VS:

Vyhlášení 3. veřejné soutěže NAKI II na období let 2020 - 2022.zip

 

Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné soutěži informativní seminář dne 2. dubna 2019 od 10 hodin, v sídle poskytovatele, v zasedací místnosti „Konírna“. Vzhledem k omezené kapacitě míst je možná účast jedné osoby za uchazeče. Účast ve formátu „název instituce - jméno osoby“ potvrďte v termínu do 27. března 2019 na mailovou adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz.

 

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)


K čerpání

902 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Vyhlášena 30. srpna 2019
K čerpání

500 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 

Výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

 • Vyhlášena 28. srpna 2019
K čerpání

1 000 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 

Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

 • Vyhlášena 27. března 2019

K čerpání

250 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

 • Vyhlášena 15. března 2019

K čerpání

67 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II

 • Vyhlášena 11. března 2019

K čerpání

400 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

 • Vyhlášena 25. února 2019

K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

 • Vyhlášena 18. prosince 2018

K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

 • Vyhlášena 18. prosince 2018

K čerpání

1 900 mil. Kč

 Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

 • Vyhlášena 18. prosince 2018
K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 


 

 

 

Byly zveřejněny výzvy ESF a ERDF výzvy pro vysoké školy II

Řídicí orgán OP VVV dne 28. 11. 2018 vyhlašuje výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 29. 3. 2019 ve 14 hod.

 

Vysoké školy mají opět možnost realizovat jak „měkké aktivity“ zaměřené například na zavádění praxe do studijních programů, tak s nimi spojené investice. Z evropských fondů je v ESF výzvě pro vysoké školy II a ERDF výzvě pro vysoké školy II tentokrát připraveno celkem 2,5 miliardy korun.

 

Více informací o výzvě č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.

Více informací o výzvě č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.

 

 

Zdroj: MŠMT

 

 


 

 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

 

 


HORIZONT 2020 – RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE


Horizont Europe - novinky

Výzva EIT na posílení kapacity vysokých škol
V programu Horizont Evropa bude v dubnu 2021 otevřena výzva zaměřená na pandemii onemocnění Covid-19
Podklady z webináře Create your Horizon Europe project budget in 6 steps
Připravované tematické moduly TC AV ČR
Prezentace a záznamy z kampaně Zapojte se do Horizontu Evropa
1. výzva pro podání ERC Starting grantů v Horizontu Evropa otevřena
 
Aktuality k programů HE naleznete na stránce RKO pro střední Moravu.

 

Otevřena poslední velká výzva H2020 - European Green Deal Call

V pátek 18. 9. 2020 byly zveřejněny informace o otevření poslední velké výzvy v programu H2020 - European Green Deal Call 2020.

K dispozici je finální pracovní program. Technologické centrum AV ČR rovněž vytvořilo přehlednou tabulku jednotlivých témat obsahující všechny hlavní informace.

 

Oficiální spuštění výzvy je 22. 9. 2020, uzávěrka pak 26. 1. 2021 v 17.00 (bruselský čas).

 

Tematické oblasti výzvy:

1 - Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges

2 - Clean, affordable and secure energy

3 - Industry for a clean and circular economy

4 - Energy and resource efficient buildings

5 - Sustainable and smart mobility

6 - Farm to Fork

7 - Ecosystems and Biodiversity

8 - Zero-pollution, toxic free environment

9 - Strengthening our knowledge in support of the EGD

10 - Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe

 

Zdroj: TC AV ČR


 

European Green Deal Call

 

European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) je program Evropské komise, který byl představen 11. prosince 2019 a který by měl občanům a společnostem v Evropské unii zajistit přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Výzva by měla být zveřejněna 18. září 2020.

 

Podporované aktivity:

Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

Call area 2: Clean, affordable and secure energy

Call area 3: Industry for a clean and circular economy

Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

Call area 5: Sustainable and smart mobility

Call area 6: Farm to Fork

Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

Podrobnosti naleznete zde: https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-green-deal-call a zde: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

 

Zdroj: TC AV ČR

 


 

Vyhlášeny výzvy ERC

 

Evropská výzkumná rada vyhlašuje dvě výzvy o prestižní ERC granty.

Advanced Grants

O tento grant se mohou ucházet výzkumníci, kteří v uplynulých deseti letech dosáhli významných vědeckých úspěchů v jakémkoliv oboru. K částce 2,5 milionu eur lze získat další 1 milion na počáteční výdaje spojené například se stěhováním ze třetí země či pořízením vybavení nebo služeb vědeckých center. Výzva je otevřena do 26. srpna 2020. Výsledky prvního kola hodnocení by měly být známy na konci ledna příštího roku a druhé kolo bude vyhodnoceno v průběhu dubna 2021. Veškeré potřebné informace jsou dostupné zde.

 


ERC Proof of Concept 2020

Podpora v této výzvě je určena na rozvoj komerčního či společenského potenciálu výsledků výzkumu, který již byl Evropskou výzkumnou radou financován. Částka 150 tisíc eur může být využita na průzkum trhu, ochranu duševního vlastnictví nebo třeba technické ověření výsledků v praxi. Na rozdíl od ostatních grantových výzev ERC jsou výsledky Proof of Concept grantů vyhlašovány třikrát ročně. Nejbližší uzávěrka je 17. září 2020, podrobnosti naleznete zde.

Zdroj: Vědavýzkum.cz

 


 

 

EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ RADA OTEVŘELA NOVOU VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ERC CONSOLIDATOR GRANTY NA ROK 2020.

Granty mají podpořit karieru mladých vědců prostřednictvím zakládání vlastních výzkumných týmů a řešení unikátních témat. Mezi oprávněné žadatele patří výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 7 až 12 let před udělením grantu.

Je možné zvolit jakékoliv téma výzkumu.

Consolidator granty mohou být dotovány až do výše 2 mil. eur a mohou trvat 5 let.

Granty pokrývají 100% požadovaných nákladů.

Jakým způsobem lze žádat o ERC Consolidator granty se dozvíte ZDE.

Žádosti lze podávat do 4. února 2020.

Zdroj: EK

 

 


 

Výzvy TWINNING a ERA Chairs 2020 otevřeny

Dne 24. 7. 2019 byly otevřeny dvě poslední výzvy v H2020 pro nástroj TWINNING (kód WIDESPREAD-05-2020) a ERA Chairs (kód WIDESPREAD-06-2020). Do obou výzev lze předkládat návrhy projektů až do 14. 11. 2019 do 17:00 hod SEČ. Podrobné informace o výzvě TWINNING jsou zde a ERA Chairs zde.

 

Zdroj: TC AV

 


 

Vyhlášena výzva Teaming Phase 2

Identifikátor: WIDESPREAD-01-2018-2019
Téma: TEAMING Phase 2
Rozpočet: 214 000 000 eur


Podrobné informace

Výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v r. 2014  a 2016 na vznik centra excelence či na podstatnou modernizaci centra stávajícího. Návrh v podstatě tvoří business plán, který byl připraven v průběhu Fáze 1 (detailní popis - viz Portál pro účastníky). Požadovaný příspěvek od EU nesmí přesáhnout 15 mil. € na období 5 – 7 let a musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních). Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce).

Odkaz:
Datum zveřejnění: 15.5.2018
Datum uzavření: 15.11.2018 17:00


Zdroj: www.h2020.cz


 

Vyhlášena výzva Twinning

Identifikátor: WIDESPREAD-03-2018
Téma: TWINNING
Rozpočet: 30 000 000 eur


Podrobné informace

Specifickou výzvou je řešení nedostatků spolupráce a rozdílů mezi výzkumnými subjekty zemí méně výkonných v oblasti VaI (LPC) a mezinárodně uznávanými protějšky z EU a zvrácení trendu, kdy přední výzkumné subjekty spolupracují pouze mezi sebou (closed clubs). Zaměření projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné organizaci v LPC propojením se minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a zlepšit výzkumný profil nejen instituce z LPC, ale i jeho výzkumných pracovníků. Nově je důraz kladen na mladou generaci vědců na počátku jejich kariér. Koordinátor musí být z LPC a projekty mohou pokrýt jakoukoliv oblast výzkumu na dobu max. 3 let s max. výší rozpočtu 0,8 mil. eur. Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce).

Odkaz:
Datum zveřejnění: 15.5.2018
Datum uzavření: 15.11.2018 17:00


Zdroj: www.h2020.cz


 

VYHLÁŠENA VÝZVA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva MSCA-IF-2018: Individual Fellowships.

Jedná se o projekty zaměřené na individuální mobilitu výzkumných pracovníků.

Projekt podává hostitelská insnituce, resp. vybraný školitel ve spolupráci s výzklumným pracovníkem.


Deadline pro podávání projektů přes Participant Portal je 12.9.2018.

 

Typy projektů:

Standard EF [MSCA-IF-EF-ST] – stáž výzkumníka v hostitelské instituci v některé členské nebo asociované zemi EU

CAR – Career Restart panel [MSCA-IF-EF-CAR] – určeno výzkumníkům, kteří chtějí opět nastartovat svoji karieru např. po mateřské dovolené, práci mimo výzkumnou sféru

RI – Reintegration panel [MSCA-IF-EF-RI] – určeno výzkumníkům, kteří působili mimo EU, pro jejich návrat do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může se jednat i o návrat do mateřské instituce)

Society and Enterprise panel [MSCA-IF-EF-SE] – stáž v hostitelské instituci v některé členské nebo asociované zemi EU, která je z neakademického sektoru

Global Fellowships [MSCA-IF-GF] – stáž v hostitelské instituci ze „třetí“ země (země mimo členské nebo asociované státy EU), součástí je roční povinná návratová fáze do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může být i do mateřské instituce)

 

Dokumentace k výzvě:

Pracovní program MSCA 2018-2020

Aktualizovaná brožura Akce MSCA v H2020VYHLÁŠENA VÝZVA MSCA-COFUND-2018

Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva ve schématu Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

Cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru.

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

 

Typy akcí:

Doctoral programmes [MSCA-COFUND-DP]

Fellowship programmes [MSCA-COFUND-FP]

 

Dokumenty:

Pracovní program MSCA 2018-2020

Výzva MSCA-COFUND-2018O programu H2020

 

HORIZONT 2020 (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013).


Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků.


Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována bude návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.


Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola nahoru) při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány na delší časové období.

 

Horizont 2020 není homogenním programem a k základní struktuře je třeba přičíst celou řadu nástrojů a programů, které mají vzhledem k programu H2020 jistou autonomii, jako jsou ERA-nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI),  které vyhlašují vlastní výzvy.


Více informací o rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020:

 • Český portál programu Horizont 2020 – AKTUÁLNÍ INFORMACE, VÝZVY, AKCE, KONTAKTY A PODPORA  – H2020 (cz)
 • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal (en)

 

 Aktuality k programu naleznete také na stránkách RKO2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<duben 2021>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem