Projektový servis UP

  >  Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018.

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

 

Typ výzvy: uzavretá

 

Dátum vyhlásenia: 16.01.2018

 

Dátum uzavretia: 16.04.2018

 

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

 

Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

 

Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

 

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

 

Prílohy k výzve:


1 - Formulár žiadosti o NFP a prílohy k žiadosti o NFP vrátane zoznamu príloh
(Formular_ziadosti_o_NFPPokyny pre vyplnenie ZoNFPZoznam povinných príloh k NFPPrílohy k formuláru žiadosti o NFP)

2 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľaPrílohy k MPIPMetodický pokyn č. 2/2018

3 - Zoznam merateľných ukazovateľov vrátane ukazovateľov relevantných k HP

4 - Schéma de minimis č. DM-16/2017

5 - Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

6 - Informatívny dokument k určeniu hospodárskych a nehospodárskych činností v rámci infraštruktúry pre program Interreg V-A SK-CZ 2014-2020

7. Zoznam iných údajov relevantných k horizontálnemu princípu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie

 

Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem