Projektový servis UP

  >  Výzva MŠMT MOBILITY: Spolupráce CZ FR (8J24FR)

Výzva MŠMT MOBILITY: Spolupráce CZ FR (8J24FR)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8J24FR“) na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025.

 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel MŠMT, v programu: aktivita Mobility 8J a Francie – poskytovatel Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí (MEAE) a Ministerstvo vysokého školství, výzkumu a inovací (MESRI), v programu: v programu: PHC BARRANDE, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci podepsané v Praze dne 29. června 1965 o společném vyhlášení výzvy pro bilaterální projekty s dobou řešení 2024-2025.

Výzva 8J24FR je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J24FR v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na francouzské straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu ve Francii, a to podle pravidel francouzského poskytovatele.

 

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZVY

 

Věcným zaměřením Výzvy 8J24FR je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu. Žádost bude s tímto věcným zaměřením Výzvy 8J24FR v souladu, budou-li v ní žadatelem SOUČASNĚ naplněna následující kritéria

 

PROJEKT Součástí žádosti o poskytnutí dotace je projekt výzkumu, vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb. Žadatel v žádosti určí osobu, která je mu odpovědná za odbornou úroveň projektu – řešitele.

 

PARTNERSTVÍ Žadatel sestavil společný tým se zahraničním partnerem, tedy s institucí ze země bilaterálního partnera Výzvy 8J24FR, tento zahraniční partner je vymezen v příslušné části žádosti. Partner žadatele zároveň podal do společného data uzavření Výzvy 8J24FR žádost svému poskytovateli.

 

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24FR končí dne 31. května 2023.

Podklady k zaslání datovou schránkou je třeba dodat na: ludmila.hrabakova@upol.cz do 29. května 2023, tedy s dostatečným předstihem k zajištění podpisu statutárního orgánu UPOL na projektovou žádost.

 

Dokumenty:

VÝZVA_ 8J24FR, soubor typu pdf, (327,68 kB)

Příloha I. Výzvy 8J24FR_Formulář ŽÁDOSTI

Výzva francouzského partnera je publikována zde: https://www.campusfrance.org/fr/barrande

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Evu Richterovou.

Mgr. Eva Richterová

eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454

mobil: 734 763 491


Těšíme se na spolupráci

 

Zdroj: www.msmt.cz

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem