Projektový servis UP

  >  VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU BILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKO-NĚMECKO V AKTIVITĚ MOBILITY, S DOBOU ŘEŠENÍ 2024-2025

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU BILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKO-NĚMECKO V AKTIVITĚ MOBILITY, S DOBOU ŘEŠENÍ 2024-2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8J24DE“) na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025.

 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

 

Věcným zaměřením Výzvy 8J24DE je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu. Žádost bude s tímto věcným zaměřením Výzvy 8J24DE v souladu, budou-li v ní žadatelem SOUČASNĚ naplněna následující kritéria:

 

PROJEKT Součástí žádosti o poskytnutí dotace je projekt výzkumu, vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb. Žadatel v žádosti určí osobu, která je mu odpovědná za odbornou úroveň projektu – řešitele.

 

PARTNERSTVÍ Žadatel sestavil společný tým se zahraničním partnerem, tedy s institucí ze země bilaterálního partnera Výzvy 8J24DE, tento zahraniční partner je vymezen v příslušné části žádosti. Partner žadatele zároveň podal do společného data uzavření Výzvy 8J24DE žádost svému poskytovateli. Bilaterální partner Výzvy 8J24DE Německo.

 

Další projektový partner v ČR1 pro Výzvu 8J24DE je přípustný; maximální počet dalších projektových partnerů v ČR projektu: 1 ZAMĚŘENÍ PROJEKTU Předložený projekt spadá do následující vědní oblasti – bez omezení vědní oblasti. KATEGORIE VAVAI Předložený projekt spadá do kategorie – základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj.

 

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel MŠMT v programu: aktivita Mobility – 8J a Spolková republika Německo – poskytovatel Deutscher Akademischer Austauschdienst (dále jen „DAAD“) v programu: DAAD – Programme der Projektförderung, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990 o společném vyhlášení výzvy pro bilaterální projekty s dobou řešení 2024-2025.

Výzva 8J24DE je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J24DE v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na německé straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Německu, a to podle pravidel německého poskytovatele.

 

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24DE končí dne 12. června 2023. Podklady k zajištění podpisu pana rektora dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 9. června 2023.

Výzva 8J24DE, soubor typu pdf, (221,98 kB)

Příloha I. Výzvy 8J24DE Formulář ŽÁDOSTI, soubor typu docx, (92,73 kB)

Výzva německého partnera je publikována zde: Förderprogramme - DAAD

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Evu Richterovou.

 

 

Mgr. Eva Richterová

eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454

mobil: 734 763 491


Těšíme se na spolupráci.

 

Zdroj: MŠMT

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem