Projektový servis UP

  >  Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Co je cílem této výzvy?

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • Vysoké školy
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost:
  • spolek, vyjma pobočného spolku
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví nebo MŠMT
 • Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace
 • Zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion

Výčet oprávněných žadatelů je dále vymezen dle podporovaných aktivit (více informací v textu výzvy – kap. 4.1)

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinná aktivita:

1. Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

2. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života

3. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků

4. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence

Volitelná aktivita:

5. Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá

Podrobnosti k výše jmenovaným aktivitám jsou uvedeny v textu výzvy (kap. 5.1.1).

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 500 000 000 Kč  

Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 2, případně 5: 3 000 000 Kč

Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 3: 5 000 000 Kč

Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 4: 20 000 000 Kč

Maximální výše výdajů pro všechny aktivity: 70 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

Například:

 • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Klienti středisek výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči
 • Osoby podílející se na výchově dítěte
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
 • Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Kompletní seznam cílové skupiny výzvy je k dispozici v textu výzvy (kap. 5.1.3).

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 30. 8. 2019 do 27. 11. 2019 do 14:00 hod.

Více informací k výzvě naleznete ZDE.

 

Zdroj: MŠMT

 


Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem