Projektový servis UP

  >  VYHLÁŠENÍ VÝZVY LIFE

VYHLÁŠENÍ VÝZVY LIFE

 

Dne 19. 5. 2016 byla Evropskou komisí vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí do programu LIFE.

 

Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem. Evropská komise preferuje financování velkých projektů.

Typický grant dosahuje 1–3 milionů eur.

 

Znění textu výzev pro jednotlivé prioritní oblasti programu, Pokyny pro žadatele o grant a další informace najdete zde:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm a zde http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

 

 


KOMUNITÁRNÍ PROGRAM LIFE

 

 

Pro období 2014-2020 bylo rozhodnuto o integrovaném přístupu k financování životního prostředí. Jeho součástí se stal i finanční nástroj úzce zaměřený na životní prostředí – program LIFE. Program nahradil dřívější programy Forest Focus, NGO Programme, Urban Programme, LIFE Programme (Nature, Environment, Third countries) a General fund supporting policy development and policy implementation a LIFE+.

 

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři prioritní oblasti (pilíře).
Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech daných Evropskou unií.


Specifické cíle pro jednotlivé podprogramy jsou definovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Určují zásadní cíle, priority, oblasti a typy podporovaných činností, jejich očekávané výsledky i maximální míru kofinancování. Pro období 2014–2017 se v rámci Podprogramu pro životní prostředí stanoví výpočet indikativních alokací pro jednotlivé členské státy. V období 2017–2020 bude od indikativních alokací zcela upuštěno.

Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2014-2020 činí 3 456 655 000 EUR, mezi jednotlivé podprogramy jsou rozděleny následovně: Podprogram pro životní prostředí 2 592 491 250 EUR a pro Podprogram pro oblast klimatu 864 163 750 EUR. Z prostředků mohou být financovány veřejné i soukromé subjekty. Nejméně 81 % rozpočtových prostředků musí být přiděleno na projekty podporované formou grantu na akce, nebo případně s využitím finančního nástroje. Na integrované projekty může být vyčleněno max. 30 % rozpočtových prostředků pro granty na akce.

Jaký je tradiční projekt LIFE

Program LIFE je otevřen všem právnickým osobám. Základním rysem projektů LIFE je inovativnost a kreativita. Žádosti jsou velmi náročné na přípravu i vzhledem k celoevropské konkurenci jejich předkladatelů. Typický projekt má rozpočet 1-2 mil. EUR. Realizovat projekt přináší spoustu podnětů pro rozvoj organizace a zároveň je známkou její prestiže. LIFE je tak určen spíše ambiciózním a zkušeným žadatelům s vizí konkrétní uplatnitelné změny životního prostředí či klimatu, která bude odpovídat projektovému tématu/politické prioritě programu. Tato změna musí zároveň přinést přidanou hodnotu v kontextu EU. Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování.

Jak získat finanční prostředky

Financování projektů v rámci programu LIFE je možné formou grantů nebo příspěvkem z finančních nástrojů (půjčka či investice). Pomocí grantů mohou být financovány tradiční typy projektů: projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty, nebo nové typy projektů: integrované projekty, projekty technické pomoci a přípravné projekty.
Maximální míra spolufinancování těchto projektů je 60 % (75 % u tradičních projektů zaměřených na prioritní druhy nebo stanoviště v rámci prioritní oblasti Příroda a biologická rozmanitost).

 

V samostatné výzvě programu LIFE se mohou neziskové organizace s přeshraniční působností ucházet o dvouleté operační granty, které poskytují podporu na určité provozní a administrativní náklady neziskových subjektů podílejících se na rozvoji, provádění a kontrole dodržování politiky a právních předpisů Unie. Maximální míra spolufinancování operačních grantů pro NNO je 60 % z celkových způsobilých nákladů.

 

Žádosti jsou předkládány přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Národní kontaktní místo, kterým je Ministerstvo životního prostředí, se podílí na nastavení víceletých programových období a poskytuje českým žadatelům konzultace při přípravě projektových návrhů tradičních a nových typů projektů.

Výzvy pro předkládání žádostí Evropská komise vyhlašuje jedenkrát ročně. Projektová témata jsou nastavená pro období 2014-2017 a zůstávají platná pro všechny výzvy v rámci tohoto období. Neúspěšnou žádost tak lze přepracovat pro následující výzvu. Přípravu žádosti doporučujeme neodkládat.

Dne 1. června 2015 byla vyhlášena výzva na podporu tradičních projektů, integrovaných projektů, technické asistence pro integrované projekty a přípravných projektů.

Stáhněte si...

 

 

Konečné termíny výzvy 2016:

Podprogram klima (CCA, CCM i GIC): 7. září 2016

Životní prostředí a účinné využívání zdrojů (ENV): 12. září 2016

Příroda a biodiverzita (NAT) + Správa a informace v životním prostředí (GIE): 15. září 2016

  

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem