Projektový servis UP

  >  Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávka v roce 2016

Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávka v roce 2016

 

Hlavní tematické zaměření

 


Národohospodářský ústav Josefa Hlávky považuje za ústřední téma své činnosti studium aspektů národního hospodářství, jež ležely na srdci zakladateli Nadání Josefu Hlávkovi a které dosud neztratily svůj význam, a to bez ohledu na míru pozornosti, jaká je jim věnována oficiálními institucemi. V dnešní situaci jde o podporu studia českého národního hospodářství v návaznosti na civilizační a kulturní potřeby a výzvy moderní společnosti v prostředí českého státu, a to v jeho historických a sociálních souvislostech. Národní zájmy, na něž Josef Hlávka kladl důraz, nelze vyčlenit z dlouhodobých historicko-ekonomických trendů vývoje českých zemí a z jejich evropských a světových ekonomických souvislostí. Zvláštní pozornost věnuje rada NÚJH studiím, které překonávají hranice jednotlivých vědních oborů a zaměřují se na místo a úlohu vůdčích vědeckých osobností ve společnosti. Rovněž bude věnovat pozornost koncepci a rozvoji nadační činnosti v nových podmínkách.

 

Veřejná soutěžRada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.
Rada NÚJH nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Pro usnadnění orientace zájemců o účast v soutěži uveřejňujeme tématické okruhy, jimž by měla být věnována zvláštní pozornost. Rada NÚJH však nevylučuje ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.

 


Tématické okruhy


Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2016 téma Česká společnost v Evropě a ve světě a určila následující priority s tím, že zaměření prací by mělo řešit aktuální a konkrétní otázky aktuálního společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském a světovém kontextu.

 • Sociální a zdravotní politika státu: proměny, kontexty, perspektivy a kontinuita
 • Problémy současného vysokoškolského vzdělání v České republice
 • Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku a problematika národních zájmů
 • Lidská práva, svoboda a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci
 • Technický rozvoj, inovace, rozvoj vzdělání a vědy - jejich vliv na vývoj společnosti
 • Problémy zaměstnanosti, sociální nerovnosti, kriminality - strategie jejich řešení
 • Demografický vývoj a migrace, české menšiny v zahraničí a menšiny v České republice
 • Role zemědělství v udržování a ochraně krajiny v České republice
 • Význam nadačního sektoru pro udržování sociální soudržnosti
 • Historie nadačních aktivit Josefa Hlávky se zvláštním zřetelem k osudům Nadání a jejich představitelů

Podmínky soutěže


Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).

 

Požadavky na úroveň studie:

 • Studie musí vycházet z dosavadního stupně poznání zkoumané problematiky, včetně zhodnocení "strategické literatury".
 • Studie musí překročit rámec již dosažených empirických nebo teoretických poznatků.

Přihláška žadatele musí obsahovat:

 • návrh zvoleného tématu
 • popis přístupu k jeho řešení
 • strukturu a rozsah studie
 • datum jejího odevzdání
 • relevantní osobní údaje, adresu bydliště a zaměstnavatele
 • seznam publikovaných prací
 • kopii poslední úspěšné studie nebo její části
 • požadovanou výši příspěvku (stipendia)

Přihlášky posuzuje rada NúJH, podle potřeby i za účasti žadatele.

 

Termín zaslání přihlášek je do 30. 4. 2016


Přihlášky mohou žadatelé poslat poštou, faxem nebo doručit osobně na adresu:

 

Nadace "Nadání J., M. a Z. Hlávkových"
(Národohospodářský ústav)
Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

Bližší informace podá PhDr. Dagmar Rýdlová, tajemnice Nadání

tel:

  224 947 686,
  224 947 691

internet:

  www.hlavkovanadace.cz

 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem