Projektový servis UP

  >  Univerzita Palackého navázala spolupráci s Expertní skupinou pro ERC

Univerzita Palackého navázala spolupráci s Expertní skupinou pro ERC

V rámci prohloubení podpory výzkumných pracovníků v oblasti grantů Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) se Univerzita Palackého rozhodla připojit k úsilí dalších českých institucí za účelem posílení institucionální podpory pro žadatele o granty ERC prostřednictvím navázání spolupráce s Expertní skupinou pro ERC.

 

Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC byla ustavena v lednu 2021 na základě Společné deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tvoří ji koordinátor a 6 členů z 3 základních vědních oblastí dle členění ERC. Jejím úkolem je právě ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR systematicky podporovat žadatele o granty ERC na národní úrovni například prostřednictvím Národních informačních dnů, workshopů pro žadatele či cvičných pohovorů pro úspěšné žadatele o ERC Starting/Consolidator Granty a individuální konzultace.

 

Vznik Expertní skupiny a navázání spolupráce Univerzity Palackého reaguje na fakt, kdy v mezinárodním srovnání má Česká republika výrazně méně grantů ERC, než odpovídá demografickým a ekonomickým ukazatelům, což souvisí i v zaostávání v počtu podaných žádostí a účastnické úspěšnosti. Na Univerzitě Palackého bylo v rámci již ukončeného programu Horizont 2020 podáno celkem 26 žádostí, z čehož úspěšné byly celkem dvě.

 

Pro další programového období Horizont Evropa (2021–2027) je proto úmyslem Univerzity Palackého prohloubit a zkvalitnit systém podpory a motivace perspektivních žadatelů o granty ERC tak, aby byla zajištěna jejich informovanost a základní příprava v dlouhodobém časovém horizontu (nejméně rok) ještě před samotným podáním návrhu grantu.

Za tímto účelem komplexní administrativní podpory se mohou případní zájemci na Univerzitě Palackého obrátit na kontaktní osobu pro granty ERC, kterou byl jmenován Ondřej Němčák, projektový manažer Projektového servisu (ondrej.nemcak@upol.cz).

Kontaktní osoba pro ERC bude mít rovněž v kompetenci další komunikaci s vedením univerzity či pracovníky Technologického centra Akademie věd ČR (TC AV ČR).

 

V návaznosti na doporučení Expertní skupiny by součástí institucionální podpory mělo být také například vyhledávání potenciálních žadatelů 2-3 roky před plánovaným podáním projektu ERC, odeslání vytipovaných žadatelů na Národní informační den pořádaný TC AV ČR, systematické shromažďování podaných návrhů a výsledků hodnocení či medializace úspěšných žadatelů a jejich výsledků.

 

Letošní kolo přípravných workshopů Expertní skupiny ERC a TC AV ČR pro zájemce o podání ERC grantů v roce 2022 je plánováno na období září až listopad 2021. Registrace bude potenciálním zájemcům otevřena v polovině července a uzavřena nejpozději 22. srpna 2021. Podmínkou přihlášky je zaslání CV, track-record, názvu krátkého abstraktu projektu a zamýšleného panelu.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, Ondřeje Němčáka, kontaktní osobu pro granty ERC.

 

Více informací o činnosti Expertní skupiny naleznete na https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/expertni-skupina-erc/informace

 

Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni.

 

Zdroj:

www.horizontevropa.cz

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem