Projektový servis UP

  >  Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337

 

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) si ve svém Strategickém plánu rozvoje vytyčila cíle, které projekt reflektuje, a zaměřuje se na:
- tvorbu nových a úpravu vybraných stávajících studijních programů,
- podporu nových metod výuky a výuku v cizím jazyce,
- vytvoření inkluzivního prostředí,
- komplexní zlepšení internacionalizace,
- posílení komunikace s absolventy,
- optimalizaci a nastavení systémů řízení,
- řízení a zvyšování kvality vzdělávání nutné k získání institucionální akreditace.

 

Cíle projektu:

 

V oblasti vzdělávání je cílem vytvořit nové a upravit vybrané stávající studijní programy, které budou reflektovat potřeby trhu práce, společenskou poptávku a spolupráci s praxí. Nedílnou součástí naplnění tohoto cíle bude podpora nových metod výuky a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce.
Dalším cílem je vytvoření inkluzivního prostředí na UP umožňující kvalitní vysokoškolské vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Komplexní zlepšení internacionalizace má za cíl posílit UP jako univerzitu otevřenou potřebám zahraničních studentů a pracovníků, univerzitu přívětivou - jako prostor vzdělanosti a tolerance, univerzitu s nabídkou atraktivních programů/modulů pro tuzemské a zahraniční studenty.
Posílení komunikace s absolventy, jejich větší zapojení do hodnocení kvality i budování strategie v oblasti hlavních i podpůrných činností UP má přispět k rozšíření uplatnitelnosti absolventů i jejího celospolečenského vlivu jako třetí role univerzity.
Řízení kvality a efektivní řízení si klade za cíl optimalizovat a nastavit systémy řízení, profesionalizovat management univerzity a administrativní pracovníky na všech úrovních, standardizovat pracovní postupy, minimalizovat náklady
a zefektivnit komunikaci. V rámci strategického rozvoje je třeba nastavit strategii řízení a rozvoje lidských zdrojů, které bude odpovídat personální strategie včetně vzdělávání a hodnocení s cílem přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance.
V oblasti kvality vzdělávání je v souladu s novelou zákona o vysokých školách cílem zavedení takového systému řízení a zvyšování kvality vzdělávání, který povede k trvalému zkvalitňování vzdělávání na UP a k získání institucionální akreditace v klíčových oblastech vzdělávání.

 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem