Projektový servis UP

  >  Termín pro podání projektů do soutěže IGA 2015 + Konec výzvy MVČR

Termín pro podání projektů do soutěže IGA 2015 + Konec výzvy MVČR


 

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

 

Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13-7-SR Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné znění).

 

Časový harmonogram soutěže:

 

Vyhlášení soutěže

28. 11. 2014

Soutěžní lhůta

01. 12. 2014 – 16. 1. 2015 (17:00)

Hodnotící lhůta

17. 1. – 27. 2. 2015

Počátek řešení projektů

1. 3. 2015

Termín pro odevzdání zprávy

15. 1. (víceleté projekty)

 

15. 3. (jednoleté projekty)

Veřejné oponentury závěrečných zpráv

do 31. 3. 2016

 

 

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím přes OBD portál: http://obd.upol.cz.

 

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací a směrnici najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

 

Přihlášky se podávají do 16. 1. 2015 do 17:00 hod.  

 

_________________________________________________________________________

 

Konec výzvy: Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015–2020

 

 

M I N I S T E R S T V O  V N I T R A vyhlašuje


veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015–2020 (BV III/1-VS) – dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.

 

Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV III/1-VS – první veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. od 27. listopadu 2014 do 16. ledna 2015.


Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/O nás/Bezpečnostní výzkum/Aktuality/Vyhlášení první veřejné soutěže).

 

Kalendář

<<květen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem