Projektový servis UP

  >  Technologie pro umění LAB

Technologie pro umění LAB

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002307

 

V rámci projektu budou dovybaveny laboratoře UP v Olomouci, ve kterých bude probíhat výuka spojená s výzkumem v DSP Technologie pro umění. Cílem je rozšířít stávající laboratoře a stávající přístrojové vybavení a sestavit kompletní škálu badatelských metod aplikovatelných na kulturní a umělecké dědictví. Vznikne tak prostor pro spolupráci nově profilovaných studentů dějin umění, do jejichž vzdělávání budou zařazeny disciplíny z oborů přírodních věd, restaurování a konzervování.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je již existující laboratoře vybraných pracovišť dovybavit přístroji potřebnými k ucelenému bádání, nezbytnými pro analýzy uměleckých děl a kulturního dědictví.
Dojde k vybavení přístroji pro:
- full spectrum reflektografii:
za účelem analýzy maleb, kreseb a rukopisů pro zjišťování podkreseb, pentimentů atd.
- UV-VIS spektrometrii s technologií RFID a spektrometrii FTIR IR:
za účelem stratigrafického poznání materiálů
- terasense hyperspektrometrii:
za účelem hlubšího objasňování vrstev laků, malby, materiálových konstrukčních vad, a fyzikální struktury děl (nová nedestruktivní a neinvazivní technologie se začala aplikovat na analýzy kulturního a uměleckého dědictví teprve v posledních pěti letech)
- archeometrii 3D:
za účelem volumetrických analýz a 3D topografického a fotografického zaměřování architektury a uměleckých děl.

Díky tomuto vybavení laboratoří získají studenti DSP možnost seznamovat se a pracovat v rámci svých doktorských studií s kompletní škálou technologií aplikovatelných na uměleckohistorické bádání a rozvíjet tak nový směr uměleckohistorického bádání. Následně dojde ke zlepšení badatelské připravenosti historiků umění, ke zlepšení jejich schopností zvládat nové teoretické i praktické požadavky a výzvy v oblasti uměleckohistorického bádání a v oblasti péče o kulturní dědictví. Budou připraveni díky prohloubenému studiu zmiňovaných vědních disciplín a nových badatelských nástrojů získávat nové informace o uměleckých dílech  a podílet se na novém rozšiřování badatelských metod oboru dějiny umění.  Budou kvalitně vybaveni pro rovnocennou spolupráci historiků umění s restaurátory, konzervátory a dalšími specialisty v oboru péče o kulturní dědictví, pro které je použití nových technologií nedílnou součástí jejich aktivit. Dojde ke všeobecnému zlepšení vědecké komunikace mezi uměnovědnými obory a obory památkové péče, restaurování a konzervování, kteří s těmito technologiemi již pracují.

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem