Projektový servis UP

  >  TAČR Trend - vyhlášení 8. VS 2022

TAČR Trend - vyhlášení 8. VS 2022

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 5. října 2022 osmu veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

 

 

Předmětem osmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků za účelem naplňování cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

 

 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (formou kolaborativního výzkumu v souladu s Rámcem).

 

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 6. října v 9:00 hodin a končí dnem 23. listopadu 2022 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

 

Způsobilost bude za UPOL zajištěna. Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení o podání projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, v kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

 

 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nepřijme takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019, 2020); 
  • splňují definici podniku v obtížích;
  • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 23. 11. 2022;
  • nesplní další podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci.

 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 8. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

Zadávací dokumentace

 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Osnova představení projektu

Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků

Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů

Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“

Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

 

Související dokumentace a formuláře

 

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Všeobecné podmínky

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

 

Příručky

 

Obecná příručka pro hodnotitele

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

 

Doplňující dokumentace

 

Program TREND

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR

Pravidla pro publicitu

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová

 

eva.novosadova@upol.cz

tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742

 
Zdroj: TAČR

 

Kalendář

<<listopad 2022>>
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem