Projektový servis UP

  >  TAČR - Program THÉTA 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže A DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY TAČR

TAČR - Program THÉTA 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže A DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY TAČR

 

Dne 13. září 2023 vyhlásila Technologická agentura ČR první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2.

 

Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

 

TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ve třech podprogramech:

 

Podprogram 1
Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Podprogram 2
Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)

Podprogram 3
Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3)

 • Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.
 • Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.
 • Podprogram 3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. září 2023 v 9:00 a končí dnem 27. října 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, prosím, dodejte na: ludmila.hrabakova@upol.cz do 25. října 2023 do 12.00 hodin.

 

 • Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.
 • Čestné prohlášení za UPOL bude zasláno.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých stránkách informační prezentaci, ve které shrneme podmínky veřejné soutěže. 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

 

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Aplikační garant – podprogram 1
Příloha č. 3 – Hodnoticí proces

 

Související dokumentace a formuláře

 

Všeobecné podmínky v7


Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet

 

Doplňující dokumentace

 

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Pravidla pro publicitu
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2

 

Příručky

 

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

 

 

DALŠÍ AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PODPORY TAČR

Water4All:

Call 2023

běží lhůta pro podávání návrhů projektů

Partnerství pro biodiverzitu:

Call 2023

běží lhůta pro podávání návrhů projektů

Driving Urban Transitions (DUT):

CALL 2023

běží lhůta pro podávání návrhů projektů

Water4All:

Water4All TAP Action on Water and Biodiversity

běží lhůta pro podávání návrhů projektů

 

 

Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci:  https://www.psup.cz/kontakty/. V tomto případě:

 

 

Mgr. Eva Novosádová

eva.novosadova@upol.cz
tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742 


Těšíme se na spolupráci

 

 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem