Projektový servis UP

  >  TAČR – PROGRAM DOPRAVA 2020+ – VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

TAČR – PROGRAM DOPRAVA 2020+ – VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

 

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 6. dubna 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Soutěžní lhůta začíná dnem 7. dubna 2022 a končí dnem 1. června 2022, přičemž 16:29:59 hod. je nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA.

Doklady k prokázání způsobilosti byly za UPOL zaslány.

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení podání elektronického návrhu projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

Dokumenty k podání přes datovou schránku, prosím, zasílejte taktéž na ludmila.hrabakova@upol.cz do 30.5. 2022 do 14:00.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

 

K této veřejné soutěži bude TA ČR dne 25. 4. 2022 pořádat informační webinář. Program webináře, včetně možnosti přihlášení, bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
    za období tří let (2018, 2019, 2020); 
  • splňují definici podniku v obtížích
  • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do
    1. 6. 2022.


V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu: Doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 2. května 2022. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty.

Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS a NmetC. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte kód návrhu projektu.

 

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku NmetS – MD, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán. Více informací o procesu schválení metodik viz odstavec níže.

 

Uchazeči se v případě záměru podat žádost o schválení metodiky Ministerstvem dopravy musí řídit Pokynem ke schválení metodik, tj. zašlou Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS spolu s vyplněným Formulářem pro druh výsledku NmetS – MD na Ministerstvo dopravy dle Pokynu a následně potvrzený Formulář pro druh výsledku NmetS – MD přiloží k návrhu projektu. Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD zde.

Pokud je výsledek NmetS určen pro jiný orgán státní správy než Ministerstvo dopravy, je povinnou přílohou návrhu projektu Formulář pro druh výsledku NmetS – ostatní. Formulář musí být potvrzený příslušným orgánem, do jehož kompetence daná problematika spadá.

 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

 

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Veškeré informace najdete zde: Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení 4. veřejné soutěže - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová.

 

 

Mgr. Eva Novosádová

eva.novosadova@upol.cz
tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742 

 

Těšíme se na spolupráci.

Zdroj: www.tacr.cz

Kalendář

<<červen 2022>>
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem