Projektový servis UP

  >  STIPENDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ – DVOUSTRANNÉ DOHODY

STIPENDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ – DVOUSTRANNÉ DOHODY

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje nabídky stipendijních pobytů v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv (kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s partnerskými ministerstvy).

Podrobné informace o jednotlivých stipendijních nabídkách a rovněž obecné podmínky účasti včetně postupu podávání žádostí MŠMT publikuje prostřednictvím Akademické informační agentury (AIA): www.zahranici–stipendium.cz


V dohodě se zahraničními partnery již byly vyhlášeny nabídky stipendijních pobytů, resp. předběžné informace o budoucích nabídkách pobytů, v těchto zemích:

 

pdf.pngALBANIE_2015.pdf

pdf.pngMAKEDONIE_2015.pdf
pdf.pngARGENTINA_2015.pdf

pdf.pngMONGOLSKO_2015.pdf

pdf.pngBELGIE_VALONSKO_2015.pdf

pdf.pngPOLSKO_2015.pdf
pdf.pngBULHARSKO_2015.pdf pdf.pngPORTUGALSKO_2015.pdf
pdf.pngEGYPT_2015.pdf pdf.pngRAKOUSKO–AKTION_2015.pdf

pdf.pngESTONSKO_2015.pdf

pdf.pngRUMUNSKO_2015.pdf
pdf.pngFRANCIE_2015.pdf pdf.pngRUSKO_2015.pdf

pdf.pngITALIE_2015.pdf

pdf.pngRECKO_2015.pdf

pdf.pngIZRAEL_2015.pdf

pdf.pngSRN_BAVORSKO_2015.pdf

pdf.pngJAPONSKO_2015.pdf

pdf.pngSRN_DAAD_2015.pdf

pdf.pngKLDR_2015.pdf

pdf.pngSRN_MUMMERT_2015.pdf
pdf.pngLITVA_2015.pdf pdf.pngSVYCARSKO_2015.pdf

pdf.pngLOTYSSKO_2015.pdf

pdf.pngUKRAJINA_2015.pdf

pdf.pngMADARSKO_2015.pdf

pdf.pngVIETNAM_2015.pdf

 

Předběžné informace zveřejněné s výhradou pozdější notifikace ze strany zahraničního plátce stipendia (viz podrobnosti u jednotlivých zemí) budou následně aktualizovány poté, co zahraniční partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2015/2016.

Podrobné podmínky (délka a typ pobytu, počet stipendijních míst, požadavky na akademickou kvalifikaci atd.) vycházejí z příslušných mezinárodních smluv.  


Všichni zájemci a zájemkyně by se měli současně seznámit s obecnými podmínkami podávání žádostí o stipendia, které jsou publikovány na:

 

http://www.dzs.cz/cz/akademicka–informacni–agentura/44_Mezinarodni_smlouvy–Vyberova–rizeni/. On–line formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" (dále jen "přihláška") spolu s detailními instrukcemi k jeho odevzdání je k dispozici

na: http://www.dzs.cz/cz/akademicka–informacni–agentura/44_Mezinarodni_smlouvy–Vyberova–rizeni/#Podani_Navrhu_na_vyslani.

 

Za řádně podanou přihlášku se považuje jen vytištěný formulář opatřený vlastnoručním podpisem uchazeče/uchazečky a doporučením příslušné veřejné vysoké školy (razítko, datum a podpis zodpovědného pracovníka/pracovnice). K přihlášce musí být zároveň přiloženy požadované přílohy uvedené ve vyhlášení nabídky pobytu v konkrétní zemi a celá dokumentace musí být odevzdána ve stanoveném termínu na určené místo (viz podrobné informace o nabídkách pobytů v jednotlivých zemích).


Výběrová řízení:

AIA pouze poskytuje informace o podmínkách pobytů a postupu podání žádosti vysokým školám a uchazečům/uchazečkám a zpravidla i shromažďuje potřebnou dokumentaci. Zajiťuje tedy administrativně–organizační servis.

Výběr kandidátů a kandidátek provádějí výběrové komise, které zpravidla tvoří zástupci zastupitelského úřadu daného státu, příp. zástupci zahraniční organizace pověřené vládou příslušného státu k realizaci stipendijní výměny, a dále zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a případně též odborníci z dalších institucí (vysokých škol).

Výstupem jednání výběrové komise je doporučení kandidátů/kandidátek a náhradníků/náhradnic na udělení stipendií. Rozhodnutí o přijetí ke stipendijnímu pobytu náleží zahraničnímu partnerovi, který je zpravidla též plátcem stipendia, a rozhoduje tedy o jeho přiznání. O přijetí či nepřijetí jsou doporučení kandidáti/kandidátky informováni obvykle přímo zastupitelským úřadem příslušného státu nebo jinou zahraniční institucí. Toto sdělení obdrží ve většině případů do konce června daného kalendářního roku, jestliže se má plánovaný pobyt zahájit v zimním semestru. Mezi výběrovým řízením a oznámením přijetí a udělení stipendia tedy obvykle uplyne několik měsíců.

Na přiznání stipendia není právní nárok.


Několik stipendijních nabídek se obsazuje formou výběrového řízení pořádaného na konkrétní vysoké škole (Egypt – jazykový kurz, Chorvatsko – letní jazykový kurz, Itálie – pobyty akademických pracovníků, Makedonie – letní jazykový kurz, Slovinsko – letní jazykový kurz, Švédsko – letní jazykový kurz, Malta – letní jazykový kurz, Řecko – letní jazykový kurz a pobyty akademických pracovníků). Podrobné informace jsou k dispozici na:http://www.dzs.cz/cz/akademicka–informacni–agentura/43_mezinarodni_smlouvy–rozpis_kvot/.


Hrazení mezinárodní dopravy:

Jestliže příslušná mezinárodní smlouva zakládá závazek české strany (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT) uhradit mezinárodní dopravu přijatým stipendistům a stipendistkám, kteří byli na udělení stipendií doporučeni/y v souladu s podmínkami stanovenými v dané mezinárodní smlouvě, MŠMT čtvrtletně refunduje prokázané jízdní výdaje na mezinárodní dopravu (tj. jednu cestu z České republiky do místa pobytu, resp. hlavního města přijímající země, a zpět) vysílající veřejné vysoké škole.

Podrobnější informace – viz http://www.dzs.cz/cz/akademicka–informacni–agentura/59_mezinarodni_smlouvy–uhrada_cestovneho/.


Zdravotní pojištění: 

Všem přijatým stipendistům a stipendistkám doporučujeme, aby si před odjezdem na stipendijní pobyt v zahraničí sjednali vlastní cestovní připojištění zahrnující úhradu nákladů repatriace, a to i v případě, že je zdravotní připojištění součástí stipendia poskytovaného zahraničním partnerem.

Pojištění, které je součástí stipendia, obvykle nezahrnuje např. léčbu úrazů při rizikových sportech a nemusí zajistit ani úhradu ošetření u stomatologa. Zpravidla nepokrývá cestu do navštívené země a zpět.

Připojištění pokrývající náklady repatriace je nezbytností i při cestách do zemí EU a ESVO/EHP, protože evropské právní předpisy sice garantují účastníkům veřejného zdravotního pojištění poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče za stejných podmínek, jaké mají občané navštívené země (tj. se stejně vysokou spoluúčastí pacienta), ale hrazení převozu, např. po nečekané operaci, neupravují. Náklady spojené s repatriací mohou zejména u vzdálenějších destinací dosáhnout značné výše.

Detailní informace o systému hrazení zdravotní péče v rámci EU a států ESVO/EHP jsou k dispozici na stránkách Centra mezistátních úhrad na www.cmu.cz.


Na stránkách AIA jsou k dispozici rovněž informace o možnostech studia v zahraničí na vlastní náklady a stipendiích, která poskytují jednotlivé zahraniční univerzity nebo nadace mimo rámec mezivládní spolupráce. 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem