Projektový servis UP

  >  Soutěž TAČR EPSILON VYHLÁŠENA

Soutěž TAČR EPSILON VYHLÁŠENA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. března 2016 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů a dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. 3. 2016 a končí dnem 27. 4. 2016 v níže uvedené hodiny:

 

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hodin

2. Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

 

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele http://www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program EPSILON – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program EPSILON – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace ke 2. VS programu EPSILON 

Příloha č. 1 - Cíle NPOV a popis prioritních výzkumných cílů resortů pro potřeby 2. veřejné soutěže programu EPSILON

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant

Příručka pro uchazeče ke 2. veřejné soutěži EPSILON

Výsledky podporované programem EPSILON

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Všeobecné podmínky

Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

Formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů - fyzická osoba

Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet

 

 

Poskytovatel dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese http://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/.

 

Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.

 

Kalendář

<<květen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem