Projektový servis UP

  >  Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého

Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008523

 

V rámci projektu dojde k modernizaci a doplnění vybavení v prostorech sloužících ke vzdělávání studentů bakalářských a magisterských programů Univerzity Palackého (UP) včetně zajištění informačních zdrojů určených pro výuku studentů. Aktivity projektu vycházejí z požadavků stanovených v Dlouhodobém záměru Univerzity Palackého na období 2016-2020 a navazují na realizované ESF projekty v rámci OP VVV a OP VK. Cílem je další podpora kvalitního studia a vzdělávání v rámci UP.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je dále rozvíjet vybavení univerzity, aby byla maximálně efektivně zajišťována infrastrukturní podpora pro všechny hlavní činnosti univerzity, mezi něž se na první místo řadí kvalitní výuka studentů bakalářského a magisterského stupně.
Spolu s ESF projekty, které jsou/byly již na Univerzitě Palackého realizovány v rámci SC1, SC2, SC 4 IP 1 v PO 2 OPVVV nebo OPVK očekáváme další optimalizaci výukového prostředí spojenou s prohloubením a znásobením pozitivního dopadu těchto projektů na kvalitu studijního prostředí UP a tím i výuky studentů pregraduálního studia.
V rámci jednotlivých fakult a dalších univerzitních pracovišť jako jsou knihovní zařízení UP bude nahrazeno stávající zastaralé, opotřebované či nekompatibilní vybavení studijních prostor či v návaznosti na neustálou inovaci bude pořízeno vybavení zcela nově. Daná pracoviště univerzity budou vybavena kvalitním vybavením studijních prostor, přístrojovou infrastrukturou, pokročilou IT/AV technikou, výukovými pomůckami či informačními zdroji, které budou odpovídat aktuálním nárokům na vzdělání a přispějí k rozvoji odborných i praktických kompetencí studentů pregraduálního studia na UP.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Univerzity Palackého přispěje k:

- poskytování vzdělání v souladu s nejnovějšími výukovými trendy na základě možnosti využití moderních výukových metod a dostupného kvalitního studijního prostředí
- rozvoji a modernizaci učeben a laboratoří včetně prostor pro praktickou výuku
- zajištění vynikajících studijních podmínek a dostupných informačních zdrojů
- celkovému zkvalitnění vzdělávací činnosti a možnosti aplikace nových metod výuky
- realizaci výuky s větší provázaností s praxí a tím lepší připravenosti absolventů na potřeby pracovního trhu
- zvýšení uplatnitelnosti absolventů univerzity na trhu práce
- posílení výsledků realizovaných projektů v rámci SC 1, 2 a 4 v PO 2 OP VVV či obdobně zaměřených projektů financovaných v minulém programovém období z OPVK

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem