PSUP

Regionální kontaktní organizace

O projektu RKO

 

Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu


Reg. č. LE13017 (LE - EUPRO II)


Doba řešení projektu: 1.6.2013 – 31.12.2016

 


Cílem projektu je napomoci zapojení českých výzkumných pracovišť do rámcových programů EU a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji prostřednictvím Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu, která se řadí k dalším zavedeným RKO v rámci ČR. Všechny tyto organizace mají za cíl vytvářet podpůrnou infrastrukturu pro českou vědeckou obec; Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu je schopná zajistit specifické potřeby středomoravských uchazečů o rámcové programy EU a programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a svou činností tyto potřeby optimálně naplnit.

 

Tento projekt reaguje na aktuální situaci výzkumných pracovišť a malých a středních podniků zabývajících se výzkumem a vývojem v regionu, pro které by bylo jistým přínosem zapojení se do rámcových programů EU a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. V současnosti je čím dál více nezbytné orientovat se na nadnárodní aktivity, ve snaze přiblížit se mezinárodnímu výzkumnému prostoru, a reagovat na dotační výzvy, jež by umožnily rozvoj výzkumu a vývoje také v našich podmínkách.

 

Primárními cíli Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu je tedy zvyšování informovanosti a povědomí o možnostech zapojení se do rámcových programů EU a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, propagování aktivity těchto programů, a to za účelem zvýšení účasti v těchto programech ze strany českých výzkumných pracovišť. Na tyto činnosti pak systémově navazuje poskytování komplexního projektového servisu vědecko-výzkumným pracovištím a firmám zabývajícím se výzkumem a vývojem v regionu na všech úrovních – od zpracování projektové žádosti až po závěrečné zprávy, včetně zpráv finančních, poskytování poradenství týkajícího se pravidel daných programů apod.

 

Výsledkem tohoto projektu budou podané projektové žádosti v oblasti rámcových programů EU a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Vzhledem k jejich profesionálnímu zpracování a odborné podpoře předpokládáme jejich vyšší úspěšnost. Tyto projekty přinesou výzkumným pracovištím finanční zdroje k výzkumu a vývoji, možnosti navázání spolupráce, nové kontakty a tím i rozvoj lokálního a v důsledku i českého výzkumu a vývoje v mezinárodním měřítku. Pro potenciální uchazeče o podání projektu do některého z mezinárodních programů budou pořádány několikrát ročně semináře, jejichž témata budou volena dle aktuálních výzev a specifik programů mezinárodní spolupráce; konference, která umožní setkání vědců s odborníky na mezinárodní programy výzkumu a vývoje, zároveň budou potenciální uchazeči plošně i adresně informováni prostřednictvím webových stránek či osobních konzultací.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031