Projektový servis UP

  >  Projekty realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na Univerzitě Palackého v Olomouci

Projekty realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na Univerzitě Palackého v Olomouci


 

 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAKO PŘÍJEMCE

 

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků - MSCA-IF II.

 

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

 

Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace

 

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve zvládání projevů problémového chování a k ochraně duševního zdraví aneb Společně zvládneme problémové chování

 

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

 

Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

PIGŽU - Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů


Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání

 

Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Zkvalitnění studijního prostředí 

 

Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání

 

Podpora mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II.

 

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků - MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Sinofonní příhraničí - Interakce na okraji

 

OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví

 

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

 

Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého

 

Kompetence leadera úspěšné školy

 

Podpora mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Centra komunitní podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání

 

Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy

 

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj

 

Kreativní partnerství pro inkluzivní školu

 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

 

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

 

Tým transferu technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Toxikologie

 

Toxikologie - infrastruktura

 

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce

 

Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín

 

Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia

 

Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku

 

Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia

 

Studijní program Migrační studia

 

Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace

 

Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace

 

Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění

 

Nový doktorský obor Religionistika na UP - příprava akreditace a personálního zajištění

 

Digital humanities na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Modernizace doktorského studijního programu Kulturní antropologie

 

DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku

 

Internacionalizace andragogiky

 

RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech

 

Technologie pro umění LAB

 

DSP Technologie pro umění

 

Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů

 

Asijská studia: podpora mladých talentů

 

Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP

 

Výzkum umění a kulturních průmyslů

 

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti

 

Jedinečností  uměleckého výrazu  k  inkluzivnímu uměleckému vzdělávání

 

Metodická podpora sítě inkluzivních škol

 

Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí

 

Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF

 

Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ

 

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice

 

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice

 

Podpora rozvíjení informatického myšlení

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem