Projektový servis UP

  >  PROJEKT - Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie

PROJEKT - Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie

 

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie

 

 

Stručný obsah projektu:

 

Inovační projekt si klade za cíl zvýšit znalosti a konkurenceschopnost cílových skupin projektu ve dvou rovinách:

1. držet krok výuky s rozvojem přírodních a biologických věd (např. metody molekulární biologie);

2. lépe připravit cílové skupiny na konkurenci a nové požadavky trhu práce (aplikované předměty, zapojení domácích i zahraničních odborníků z praxe). Klíčové aktivity zahrnují přípravu, realizaci a etablování nových a inovovaných kurzů v rámci oboru Botaniky (navazující magisterský, 1507T004) a oboru Učitelství biologie pro střední školy (navazující magisterský, 7504T029). Tyto aktivity vyžadují spolupráci mezi Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci a zástupci privátní sféry (společnost Agritec - partner) s cílem navázat kontakty studentů s organizacemi aplikovaného výzkumu a šlechtění rostlin. Cílovou skupinou budou studenti naší univerzity. Dále budou pořádány propagační aktivity (workshopy, dny otevřených dveří, propagační materiály) na získávání talentovaných studentů SŠ.

 

 

Cíle projektu:

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností cílových skupin k zajištění jejich vysoké konkurenceschopnosti na poli vědy a výzkumu, ale hlavně rovněž vyjít vstříc novým potřebám trhu práce. Tento hlavní směr v sobě zahrnuje několik podcílů:

1. zavedení a inovace předmětů (kurzů; celkem 16) zvyšujících znalosti v oblastech genetiky a molekulární biologie rostlin (včetně GMO rostlin), fytopatologie a rostlinolékařství, šlechtění rostlin a rostlinných biotechnologiích, a udržování a exploatace genových zdrojů rostlin s výstupy nejen do vědy, ale i do praxe - konkurenceschopnost ve vědě a výzkumu, uplatnění absolventů i v praxi (u soukromých firem)

2. zapojení mimouniverzitních pracovníků (domácích i zahraničních) z aplikovaného výzkumu a praxe do výuky a přípravy kurzů

3. motivace studentů středních škol pomocí Dní otevřených dveří, propagačních přednášek - zvýšení počtu a zkvalitnění studentů oboru botanika. Tato aktivita je pouze aktivitou doplňkovou.

Absolventi oboru se stále častěji setkávají a musejí se potýkat s novými metodami výzkumu a novými koncepcemi, jež odrážejí současný pokrok vědy, hlavně pak v oblasti molekulární biologie a rostlinných biotechnologiích, šlechtění rostlin a fytofarmacii, včetně jejich praktických aplikací. Potřebnost projektu nespočívá jen ve zvyšování kvality absolventů na vědecké úrovni, ale projekt má ambice zvyšovat konkurenceschopnost absolventů na trhu práce tím, že je kurzy zaměřenými na aplikovaný výzkum a praktické aplikace, vedenými i významnými pracovníky z praxe, připraví pro možnosti práce v privátních firmách, pro práci ve státní správě či neziskových organizacích. V době, kdy se vysoké školství potýká s nedostatkem studentů v oblastech vědy o živé přírodě, projekt počítá s motivací vynikajících studentů pro studium předkládaného inovovaného oboru tak, aby studium absolvovali ti nejlepší, a aby tito vynikající studenti měli po absolvování inovovaného studia výhodnější pozici a širší uplatnění než studenti z jiných škol či oborů.

 

Cílová skupina projektu:

 

Cílovou skupinou, pro kterou budou kurzy připravovány, jsou studenti magisterského oboru Botanika, pro který má Katedra botaniky PřF UP akreditaci. Tento obor studuje průměrně 15 studentů v ročníku. Do této cílové skupiny také zahrnujeme studenty učitelských kombinací biologie - obor Učitelství biologie pro střední školy (Katedra botaniky má pro toto studium rovněž akreditaci a je také garantem tohoto studia, v průměru 100 studentů na ročník), kteří mohou nové kurzy rovněž navštěvovat. Rovněž pro ně platí stejnou měrou možnost získávání nových znalostí, které využijí nejen při jejich následné pedagogické praxi, ale i v případech, kdy se pedagogickým aktivitám nebudou věnovat. Studenti oborů botaniky a učitelství biologie získají teoretické i praktické znalosti díky účasti na inovovaných kurzech. Budou si moci vybírat kurzy s ostatními volitelnými předměty a budou za ně získávat kredity. V současné době roste poptávka po navrhovaných inovačních kurzech už během bakalářských a magisterských prací, které vycházejí z oblasti molekulární biologie, ale i aplikovaného výzkumu v oblasti rostlinných biotechnologií, šlechtění a genových zdrojů rostlin, fytopatologie a rostlinolékařství. V současnosti jsou tedy se základy navrhovaných kurzů studenti seznamováni svými školiteli, kteří zároveň cílovou skupinu motivují k hlubšímu poznání dané problematiky.

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem