Projektový servis UP

  >  Projekt - Zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu

Projekt - Zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu

 

 

Zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Moderní metody výuky základů chirurgie pomocí eLearningu, který připravil multimediální učební pomůcky pro výuku chirurgické propedeutiky.

Hlavním záměrem projektu je primárně zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností v oblasti speciální chirurgie pro studenty medicíny ve studijním oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UP a návazně i studentů dalších oborů studovaných na Fakultě zdravotnických věd.

Podobně jak tomu bylo v projektu propedeutické chirurgie bude cílem sestavit výukové pomůcky, které zahrnují problematiku základů speciální chirurgie ve zvolených kapitolách (blocích). Moduly budou koncipovány v rozsahu, který je potřebný pro pregraduální studium oborů na Lékařské fakultě a v rozšířené podobě pro studium tohoto předmětu v postgraduálním vzdělávání.

Konkrétně se bude jednat o výukové pomůcky pro následující tři bloky:

- Základní výkony ve všeobecné chirurgii

- Cévní chirurgie

- Hrudní chirurgie

Cílem projektu je inovovat stávající výuku ve studijním oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výuka bude rozšířena o nové výukové pomůcky, které budou doplňovat učební postupy v oblastech základních výkonů ve všeobecné chirurgii, cévní a hrudní chirurgii. Tyto základní kapitoly (bloky) budou dále rozděleny na celkem 22 modulů. Při jejich zpracování bude brán zřetel na nejnovější poznatky z daných oblastí a praktickou aplikovatelnost a využitelnost při výuce. Veškeré vytvořené výstupy budou primárně sloužit jako podklady pro přípravu vzdělávacího portálu, který budu zřízen v rámci webového portálu Lékařské fakulty UP a bude po registraci přístupný všem studentům medicínských a zdravotnických odborů.

Dílčím cílem projektu je také připravit učební texty, které budou doplněny interaktivními DVD. Texty budou sloužit zejména studentům bez možnosti stálého připojení k internetu. Obsah výukových pomůcek bude koncipován především pro studenty v pregraduálním studiu oboru Všeobecné lékařství, v rozšířené podobě však budou využitelné i pro postgraduální studium a studenty z dalších fakult UP, zejména z Fakulty zdravotních věd.

Výukové pomůcky budou mít vysoce odborné a specializované zaměření a jejich příprava bude personálně i časově velmi náročná. Budou proto vznikat po dobu prvních dvou let realizace projektu, průběžně budou umisťovány na vzdělávací portál, revidovány a testována jejich funkčnost. V závěrečné fázi projdou i pilotním ověřením ve výuce, které napomůže odladit poslední nedostatky a připravit konečné výstupy projektu k zařazení do běžné výuky.

Hlavní cílovou skupinu tvoří studenti Všeobecného lékařství 4. a 6. ročník, kteří absolvují výuku na II. chirurgické klinice.

Dalšími skupinami jsou potom:

- studenti Zubního lékařství (3. a 5. ročník)

- studenti Fakulty zdravotních věd (obory - Všeobecná sestra prezenční/kombinované studium, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Radiologický asistent).

Pro ně budou určeny vzniklé moduly spíše doplňkově v rámci jejich vlastních specializací.

Celkem výuku během pilotního ověřování absolvuje asi 450 studentů.

 

 

Více naleznete na webových stránkách projektu http://elearningvlekarstvi.upol.cz

 

 

TENTO ČLÁNEK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem