Projektový servis UP

  >  Projekt - Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit

Projekt - Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit

 

Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit

Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se SVP). Navážeme na projekt Centra podpory integrace a rozšíříme systém poradenských služeb poskytovaných celému spektru žáků se SVP a jejich rodičům. Zlepšíme stav profesních a občanských kompetencí pedagogických pracovníků. Vše za účelem zlepšení situace ve výchovně vzdělávacím procesu a prevence sociální exkluse žáků se SVP.

 

Na základě takto stanoveného cíle jsme si vytýčili klíčové aktivity:

1. Vytvoření podmínek pro vznik a fungování Speciálně poradenského centra APA.

2. Vytvoření sítě škol, školských a mimoškolských zařízení s žáky participujícími v APA.

3. Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve vybraných regionech.

4. Tvorba metodické podpory.

5. Školení pedagogických pracovníků.

6. Realizace vzdělávacích programů pro žáky a studenty.

7. Uspořádání celonárodní konference v oblasti APA

 

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hodláme rozšířit a rozvinout systém poradenských služeb o další kraje (rozšíření projektu Centra podpory integrace) poskytovaných celému spektru dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naší snahou je především vytvoření podmínek pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu ve vybraných regionech rozšiřující nabídku služeb, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu.

Dále pak podpoříme neformální vzdělávání s cílem zlepšení kompetencí pedagogickým pracovníkům pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Rozšíříme systém vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času aplikací vzdělávacího modulu uznatelného jako součást dalšího vzdělávání. Vytvoříme metodický materiál, který bude sloužit po skončení projektu v rámci udržitelnosti projektu jako podpora pro participaci v aplikovaných pohybových aktivitách. Realizujeme jednodenní vzdělávací programy s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a osobám se speciálními potřebami.

Naší snahou je skutečné obsahové naplnění národních a mezinárodních norem:

1. Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby

2. Evropská Charta Sportu

3. Doporučení Rady ministrů členských zemí EU

4. Zákon 115/2001o podpoře sportu

5. Zákon 561/2004

6. Vyhláška 73/2005 a 62/2007 Sb.

Ty se vyjadřují k potřebnosti vzdělání v oblasti sportu, tělesné výchovy a pohybové rekreace, včetně výcviku pedagogických pracovníků.

Jelikož jsme si vědomi významu pohybových aktivit obecně pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jako prostředku pro jejich integraci a osobnostně-sociální rozvoj, je naší snahou systémově řešit danou problematiku na úrovni krajů s pomocí regionálních speciálně pedagogických center.

 

 

Více naleznete na webových stránkách projektu www.apa.upol.cz

 

 

TENTO ČLÁNEK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem