Projektový servis UP

  >  Projekt - Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty

Projekt - Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty

 

 

Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a zvyšující možnosti mezioborových studií

 

 

CZ.1.07/2.2.00/07.0063

 

 

 

Cílem projektu je zvýšení podnikatelských kompetencí studentů FF UP a skloubení akademické kvalifikace s hospodářskou efektivitou. Potřebnost vyplývá z kompetenčních nedostatků absolventů v oblasti samostatného podnikání nebo uplatnění se v manažerských pozicích.

V rámci projektu proběhne inovace modelu podnikatelských kompetencí a bude vytvořen vzdělávací program rozvíjející kompetence studentů směrem k potřebám podnikatelského sektoru, který přispěje k uplatnění studentů na trhu práce a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Na základě diagnostiky podnikatelských kompetencí účastníků projektu budou stanoveny jejich vzdělávací potřeby a vytvořen vzdělávací program. Toto vzdělávání bude implementovat nové teoretické poznatky v jednotlivých oblastech a rozvíjet kompetence studentů směrem k potřebám podnikatelského sektoru. Důraz bude kladen na uplatnění studentů po ukončení studia a snadnější zaměstnatelnost.

Realizátorem projektu je Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Potřebnost projektu vyplývá z kompetenčních nedostatků absolventů v oblasti, která se průřezově týká všech akreditovaných oborů FF UP. Jedná se o sféru podnikatelských kompetencí, jejíž zformování může bezprostředně přispět k uplatnění studentů na trhu práce a posílit jejich konkurenceschopnost nejen v zaměstnanecké úrovni, ale i jako podnikatelských subjektů. Tato potřeba je dlouhodobě diagnostikována právě při vzdělání v humanitních, sociálních, uměleckovědních a lingvistických oborech. Odborně kvalifikovaným absolventům tak často chybí schopnost efektivního uplatnění akademických vědomostí a dovedností.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím inovace studijních programů FF UP v Olomouci. Inovace bude spočívat v doplnění nabídky volitelných doplňkových disciplín a modulového vzdělávání pro budoucí podnikatele, a to průřezově celou nabídkou realizovaných oborů. Vytvořené modulové vzdělávání pro budoucí podnikatele zůstane integrovanou součástí inovovaných studijních programů na FF UP a bude dále nabízeno ve standardním režimu doplňkových předmětů prezenčního studia. Modulové vzdělávání bude složeno z 5 dílčích modulů/kurzů, které budou ověřovány v průběhu 3 semestrů, celkem tedy 15 kurzů. Zapojeno bude 60 studentů prezenčního studia, celkem bude podpořeno 180 studentů.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti prezenčního studia Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejichž oslovení projekt předpokládá. Pro pilotní ověření je plánováno nabídnutí 60 míst. Vzdělávací modul pro budoucí podnikatele bude obsahovat 5 modulů/kurzů dílčích, tematicky zaměřených. Modulové vzdělávání bude realizováno kombinovanou formou studia za použití
e-learningového systému, který minimalizuje zatížení lektorů i studentů a umožňuje jim věnovat se studiu v době, která je pro ně optimální.Při realizaci projektu předpokládáme vytvoření 5 studijních skupin po 12 účastnících. Dle stanovené potřeby vzdělávání každý z účastníků absolvuje 2 vzdělávací moduly a 1 dle vlastního výběru. V průběhu 3 semestrů tak bude realizováno celkem 15 kurzů.

Cílová skupina byla zapojena již v předprojektové části, kdy byl formou dotazníkového šetření zjišťován jejich zájem o zapojení do projektu tohoto typu a deklarovaný zájem o podnikání po skončení studia a určení žádoucího obsahového zaměření kurzu. Výsledky šetření prokázaly zájem o účast v projektu, zájem o získávání a rozvíjení specifických kompetencí vázaných na podnikatelskou sféru. Ze zájmu studentů je zřejmá silná motivovanost osvojovat si specifické znalosti a dovednosti směřující k podnikatelské a manažerské praxi.

Po absolvování vzdělávacích kurzů bude cílová skupina zapojena do poslední fáze – výstupní diagnostiky podnikatelských kompetencí. Zde bude hodnocen rozvoj kompetencí v porovnání s výsledky vstupní diagnostiky prostřednictvím opětovného použití testovacího nástroje.

Jelikož by mělo být modulové vzdělávání součástí běžné nabídky volitelných předmětů, bude účast na vzdělávání bonifikována v rámci standardního kreditního režimu. Účastníci obdrží po ukončení kurzu certifikát o absolvování vzdělávacího modulu zaměřeného na rozvoj podnikatelských kompetencí v rámci řádného vysokoškolského studia.

 

Kontakty:

Hana Pochmanová– výkonný manažer

e-mail: hana.pochmanova@upol.cz

telefon: + 420 733 690 566

 

 

Více naleznete na webových stránkách projektu

http://samsvympanem.upol.cz/projekt.html

 

 

TENTO ČLÁNEK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem