Projektový servis UP

  >  Projekt - Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy

Projekt - Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy

 

Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vytvořit dynamicky fungující vzdělávací a výzkumnou síť GEONET pro komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy, jež budou tvořit dvě geografická vysokoškolská pracoviště - Katedra geografie UP v Olomouci a Katedra geografie JCU v Českých Budějovicích a Ústav geoniky Akademie věd České republiky v.v.i., pracoviště Environmentální geografie pobočka Brno. Síť bude moderní z hlediska použitých platforem komunikace a bude prohlubovat dosavadní formy spolupráce mezi partnery projektu a dalšími institucemi veřejného a soukromého sektoru. Dalším cílem je propojit systémy terciárního vzdělávání a zlepšit podmínky ve výzkumu a vývoji. Síť svým rozsahem vzdělávacího a vědecko-výzkumného aparátu umožní přistoupení dalších potenciálních partnerů, pro které bude vyhledávaným prostředím vzájemné výměny studentů vysokých škol, akademických a ostatních pracovníků vysokých škol a rovněž vědecko-výzkumných pracovníků působících ve výzkumných organizacích v oblasti regionálního rozvoje. K tomuto účelu bude síť využívat moderních prostředků interoborové vědecké a vzdělávací komunikace, jakými jsou především progresivní komunikační a interaktivní platformy pro sdílení společných cílů v oblasti terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu (pro studenty vysokých škol např. e-learning, pro vysokoškolské a výzkumné pracovníky videokonference a semináře ad.). Kontaktním místem sítě bude Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, která za tímto účelem vyčlení samostatnou místnost v nové budě Přírodovědecké fakulty UP (Olomouc, tř. 17. listopadu),která bude viditelně označena názvem a logem projektu a která bude mít statut kontaktního místa sítě. Projekt je rozvržen do 3 let a 5 klíčových aktivit. Každá z aktivit prezentuje partnerskou spolupráci v rámci sítě a je vyjádřením ochoty partnerů spolupracovat mezi sebou i po uplynutí realizace projektu v rámci tzv. udržitelnosti projektu.

 

Projekt pracuje se třemi cílovými skupinami: studenti vysokých škol, akademičtí pracovníci vysokých škol a výzkumní pracovníci. Posledně dvě jmenované cílové skupiny představují nepostradatelný článek pro přenos poznatků a zkušeností k cílové skupině vysokoškolských studentů. Jsou jimi pracovníci Katedry geografie PřF UP v Olomouci, Katedry geografie PdF JČU v Českých Budějovicích a pracovníci Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., pracoviště Environmentální geografie se sídlem v Brně. Intenzivnější výměna zkušeností a vzájemné kontakty mezi univerzitní vzdělávací sférou, a vědecko-výzkumnou institucí je vzájemně velmi prospěšná, dané uskupení může efektivněji a pružněji reagovat na současné potřeby společenské i výzkunmé praxe a vzájemně se tak obohacovat v rámci zájmových cílových skupin. V projektu je přímo zapojeno 7 vědeckých a výzkumných pracovníků, 14 akademických a pedagogických pracovníků a 3 nepedagogičtí pracovníci vysokých škol. Cílovou skupinou vysokoškolských studentů tvoří studenti bakalářských a magisterských oborů geografie studujících na Katedře geografie PřF UP v Olomouci a Katedře geografie PdF JČU v Českých Budějovicích, jednotlivé aktivity předpokládají zapojení více než 531 studentů.

 

Cílová skupina odborných pracovníků se bude aktivně účastnit seminářů, pracovních workshopů, konferencí pořádaných v rámci sítě GEONET, které budou určeny také potenciálním partnerům sítě. Dále se budou podílet na kontaktování potenciálních partnerů sítě, vyhledáváním a řešením praktických úkolů z hlediska potřeb veřejnésprávy a regionálního rozvoje. Jde o techniky a postupy, které ve své formě a koncentraci obohatí stávající pracovní náplň většiny odborných pracovníků zapojených do projektu. Cílová skupina vysokoškolských studentů se obohatí o řadu nových informací a poznatků z regionálněgeografické praxe a regionálního rozvoje, které představují rozšíření jejich vysokoškolských znalostí a dovedností a které přispějí ke zvýšení kvality kompetencí budoucích odborníků ve veřejné správě. Studenti si osvojí moderní vzdělávací metody, jakými jsou videokonference, workshopy, účast na odborných exkurzích apod., na kterých se budou aktivně podílet (např. moderování některých témat z praxe ve virtuálním prostředí). Přínosné pro ně bude dále rozšíření jejich profesně-sociálních kontaktů mezi vrstevníky z partnerské vysoké školy a podíl na řešení některých výzkumných úkolů pro oblast veřejné správy a regionálního rozvoje.

 

 

 

TENTO ČLÁNEK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem