Projektový servis UP

  >  PROJEKT - Podpora atraktivnosti nového studijního oboru Aplikované pohybové aktivity

PROJEKT - Podpora atraktivnosti nového studijního oboru Aplikované pohybové aktivity

Podpora atraktivnosti nového studijního oboru Aplikované pohybové aktivity

 

 

Stručný popis projektu:

 

V navazujícím projektu chceme připravit podmínky pro zajištění a zatraktivnění studijního oboru Aplikované pohybové aktivity na FTK UP v Olomouci. Projekt je orientován na cílovou skupinu vysokoškolských studentů a učitelů.

První klíčová aktivita je zaměřena na pedagogy, s cílem obohatit je o nejnovější poznatky z oblasti legislativy a života osob se zdravotním znevýhodněním a dále zvýšení jejich kompetencí v oblasti tvorby multimediálních materiálů. Současně musí být připravení na komunikaci se studenty se zdravotním znevýhodněním.

Druhá klíčová aktivita zajistí tvorbu podpůrných studijních materiálů jako e-learningových textů, metodických materiálů v tištěné podobě a v podobě videosekvencí. Třetí klíčová aktivita sleduje zvýšení praktických a organizačních kompetencí studentů na základě vytvořených smluvních vztahů mezi žadatelem a odběratelskými organizacemi. Čtvrtá klíčová aktivita respektuje universitní typ studia a usiluje o postupné vtažení studentů do odborné činnosti.

 

Cíle projektu:

 

V letech 2006 - 2008 jsme v rámci projektu OP RLZ provedli analýzu obsahů obdobných studijních oborů v ČR a dalších 11 zemích EU a dále analýzu personálních potřeb odběratelských organizací. Na základě této analýzy jsme vytvořili konstrukt vysokoškolského bakalářského studijního oboru připravujícího pedagogické pracovníky pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami.

V navazujícím projektu bychom chtěli připravit kvalitní podmínky pro tento atraktivní a v zemích EU ojedinělý studijní obor. Obor bude přístupný i studentům se zdravotním znevýhodněním. Při zajištění podpory studijního oboru v oblasti pedagogické, organizační a odborné budou absolventi schopni organizovat, obsahově naplnit a řídit činnosti pohybového charakteru ve volném čase osob se speciálními potřebami.

Globálním cílem projektu je přispět ke zkvalitnění pregraduálního vzdělávání pedagogických pracovníků ve smyslu zaměřenosti na speciální dovednosti cílené do volnočasových aktivit osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétním cílem je vytvořit kvalitní podmínky efektivně podporující bakalářské studium oboru Aplikované pohybové aktivity na FTK UP v Olomouci v prezenční a kombinované formě, který tyto odborníky připravuje.

Tomuto cíli jsou podřízeny cíle dílčí, ke kterým patří:

1. Systém zvyšování kompetencí vysokoškolských učitelů

2. Tvorba podpůrných studijních opor

3. Zvyšování praktických a organizačních kompetencí studentů

4. Realizace odborné činnosti studentů

 

V rámci projektu vznikne nová kvalitativní úroveň vysokoškolského vzdělávacího směru, profilující se do nové odborné kvalifikace s přesně vymezenými profesními kompetencemi. Tyto kompetence umožní mobilitu absolventa v zemích EU. Dynamika společenského vývoje avizuje zvýšenou očekávat po odbornících nové generace, kteří mají vyšší kvality pracovního chování. Realizace těchto cílů je nejen v zájmu jedinců se speciálními potřebami, ale je i předmětem proklamovaných dlouhodobých záměrů politických a společenských institucí v ČR i zemích EU.

- Mezi hlavní přidané hodnoty projektu bude patřit zvýšení povědomí pedagogických pracovníků o dalších možností ve speciálně pedagogické péči o osoby se speciálními potřebami ve sféře jejich motorických kompetencí, které by bez projektu byly reálné jen obtížně.

- Projekt vytvoří stabilní podmínky pro přípravu generace nových profesionálů, schopných realizovat kvalitní teoretické vědomosti v reálné volnočasové praxi ku prospěchu minoritních skupin občanů i celé společnosti.

- Přidanou hodnotou je i přenos těchto aktivit mezi intaktní populaci.

- Zvýšení rozsahu znalostí a rozvoj specifických dovedností povede nejen ke zkvalitnění absolventů, ale ovlivní i předmět jejich péče, osob se speciálními potřebami, u kterých lze očekávat zlepšení kvality života.

- Záměrem projektu je současně snaha, aby se nové přístupy staly součástí každodenních činností vysokoškolských pedagogů. Zpracované podklady pro vyučované předměty a studijní opory mají i širší platnost ve využití ostatními odborníky v rovině motivace a metodiky.

 

VvÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA

http://www.ftk.upol.cz/_katedry/apa/esf_2_2_0/index.html

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem