Projektový servis UP

  >  Projekt - Modernizace oboru technická výchova

Projekt - Modernizace oboru technická výchova

 

 

PROJEKT CZ.1.07/2.2.00/07.0002
„MODERNIZACE OBORU TECHNICKÁ A INFORMAČNÍ VÝCHOVA“

 

Cílem realizovaného projektu je v souladu se strategickými dokumenty Evropské unie zkvalitnit učitelské vzdělávání s akcentem na přípravu v oblasti obecně-technického vzdělávání a informační výchovy. Inovace jsou zaměřeny na obsahové změny s akcentem na činnostní pojetí výuky tak, aby byly reflektovány požadavky pedagogické praxe a trhu práce s ohledem na potřeby rozvoje znalostní společnosti.

Realizací projektu dojde ke sladění učitelského studia s evropskými standardy. Absolventi budou disponovat potřebnými a dnes již nezbytnými kompetencemi, které jim umožní lepší uplatnění na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou studenti pregraduálního studia akreditovaných studijních programů "Speciální pedagogika", "Specializace v pedagogice" a "Učitelství pro základní školy". V rámci uvedených programů budou inovovány obory charakterizované níže.

 

Charakteristika studijních oborů, ve kterých jsou modernizované předměty zařazeny

Cílem vzdělávání v rámci studijního oboru "Základy technických věd a informačních technologií" je vytvořit optimální předpoklady pro osvojení souboru kompetencí nezbytných pro uplatnění absolventa studia oboru, tj. jeho schopnosti připravovat jiné do života v informačně-technické společnosti. Soubor disciplín učebního studijního plánu oboru je členěn na odborné disciplíny širšího vědního základu, profilujícího charakteru, a disciplíny obsahující širší souvislosti techniky a informačních technologií. Absolvent oboru je připravován především tak, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním oboru učitelství technické a informační výchovy. Má všeobecný rozhled a ovládá základní dovednosti a postupy ve svém oboru. Je připraven pracovat tvůrčím způsobem, metodami akcentujícími vědecké a technické poznatky a kreativní dovednosti a podněcovat k vytváření žádoucích vazeb a postojů k technice a k užití techniky i informačních technologií.

Studium oboru "Komunikační techniky" je koncipováno jako bakalářské neučitelské, se zaměřením na práci s osobami zatíženými poruchami komunikace. Obor je zaměřen na přípravu pracovníka vybaveného znalostí různých alternativních komunikačních technik, s dovedností založit komunikační systém, byť na velmi nízké komunikační úrovni klienta.

Studijní obor "Učitelství pro 1. st. ZŠ" vychází z profilu absolventa učitele 1. stupně ZŠ, tedy ze skutečnosti, že učitel je způsobilý vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně ZŠ. Absolvent je vybaven kompetencemi pedagogickými, psychologickými, didaktickými a psychodidaktickými, sociálními a komunikativními, manažerskými i kompetencemi profesně i osobnostně kultivujícími.

 

Inovované předměty

V rámci projektu jsou inovovány následující předměty: teoretické základy technických předmětů (přednášky a cvičení), elektrotechnika 1 (přednášky a cvičení), speciální didaktické praktikum 2 (cvičení), technická grafika (cvičení), úvod do informačních technologií (cvičení), aplikované informační technologie 2 (cvičení), tvorba a správa www stránek (cvičení).

Více naleznete na webových stránkách projektu

http://www.itv.upol.cz/index.html

 

TENTO ČLÁNEK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem