Projektový servis UP

  >  Projekt - Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky

Projekt - Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky

 

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky

 

 

Stručný popis projektu:

 

Cílovou skupinou projektu budou VŠ studenti. Studijní obor Aplikovaná fyzika je jediným oborem v ČR, který má akreditovány všechny stupně studia (Bc., Mgr., PhD.) a lze v něm konat habilitační a profesorská řízení. Hlavním cílem projektu bude větší propojení studia s výzkumnou a vývojovou činností, aby studenti pochopili, že

implementace dosažených výsledků do reálných technických, technologických a ekonomických procesů, zvyšuje konkurenceschopnost podniků a ekonomiky jako celku. K tomu je důležité posílit studium v předmětech, zaměřených na základy moderních technologií, ovládnutí konkrétních praktických aplikací a jejich využití v praxi, včetně dopadů na ekonomické indikátory konkurenceschopnosti. Z toho vyplývá nutnost naučit studenty orientovat se v základních ekonomických pojmech a manažerské činnosti. Naopak, studenti partnerské organizace Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s., (dále MVŠO) budou seznámeni se základy vědecké práce a

vybranými moderními technologiemi.

 

Cíle projektu:

 

Ø Inovovat obor AF jako celek ve všech stupních strukturovaného studia (Bc, Mgr., Ph.D.) tak, aby připravené kurzy a moduly inovovaly obor v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce a nebyla přitom narušena platnost stávající akreditace.

Ø Zapojit odborníky žadatele i partnera, spolupracující odborníky z praxe i ze stávajících partnerských pracovišť. Očekává se, že jejich role v projektu povede k zlepšení praktických (aplikačních) dovedností a znalostí studentů na příslušných úrovních studia.

Ø Spuštění webového portálu, jehož cílem bude poskytnout moderní platformu pro popularizaci a předávání informací potenciálním studentům i studentům oboru AF (zvýšení povědomí o existenci oborů jejichž modernizace je předmětem tohoto projektu, přehled o uplatnění absolventů, o výzkumných projektech řešených na pracovištích předkladatelů a spolupracujících pracovištích) a zejména pro diskusi na fyzikální témata úzce či volněji vázaná k zaměření modernizovaných studijních oborů.

Ø Vytvářet na úrovni bakalářského studia "autonomní mikrotýmy", zapojením studentů do projektů diplomantů pod vedením pedagoga, s cílem osvojit si metodologii vědecké práce.

Ø Zapojit studenty magisterského studia do týmu se studenty doktorského studia AF, rozvíjet jejich spolupráci na projektech pracoviště i praxe, zejména na tuzemských pracovištích (AV ČR, podniky a instituce v regionu).

Ø Zapojit studenty doktorského studia do národních a mezinárodních projektů řešených na pracovišti garantů projektu i spolupracujících subjektů a motivovat je k přípravě vlastních projektů (FRVŠ, vnitřní granty UP apod.).

Ø Připravit pro jednotlivé etapy studia učební celky modulárního typu a realizovat je pro prezenční i potenciálně distanční formu studia (příprava distančních e-learningových opor).

Ø Připravit výukový modul zaměřený na moderní technologie pro studenty MVŠO.

 

Klíčové aktivity:

 

  1. Portál moderní aplikované fyziky
  2. Inovace studia Přístrojové fyziky a Nanotechnologií ve smyslu harmonizace výuky matematiky
  3. Inovace bakalářského studia Aplikované Přístrojové fyziky ve smyslu podpory výuky předmětů směřujících k informačním technologiím
  4. Inovace bakalářského studia Aplikované a Přístrojové fyziky ve smyslu podpory výuky předmětů směřujících k moderním technologiím.
  5. Inovace magisterského studia Aplikované fyziky
  6. Inovace studijních programů doktorského studia Aplikované fyziky
  7. Tvorba studentských výzkumných týmů
  8. Posílení ekonomických a manažerských dovedností studentů oboru Aplikovaná fyzika
  9. Moderní technologie pro studenty ekonomie a managementu

 

 

 

TENTO ČLÁNEK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář

<<květen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem