Projektový servis UP

  >  Projekt - Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci

Projekt - Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci

 

Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci

Prvním cílem projektu je zvýšení úrovně prezentačních schopností studentů za použití moderních prostředků výpočetní techniky. Za tímto účelem bude vybavena učebna, v níž bude probíhat výuka v rámci projektu. Bude se zejména jednat o předmět "Prezentace v přírodovědném vzdělávání" (vždy se zaměřením na daný obor). Obsahem výuky tohoto předmětu bude seznámení s pravidly pro přípravu a realizaci prezentace vědeckých výsledků s ohledem na daný obor (práce v prostředí Microsoft Powerpoint, programu Mathematica 7, který umožňuje také tvorbu prezentací, případně dalším vhodným software), základy práce s přípravou vědeckých publikací ve volně dostupném textovém editoru LaTeX využívaným zejména v přírodovědných a ekonomických oborech, a také využití prostředků multimediální techniky k prezentaci vědeckých výsledků. V projektu je plánována spolupráce s Kabinetem výuky cizích jazyků, který poskytne výuku tohoto předmětu v anglickém jazyce. Od této výuky si slibujeme výrazné zlepšení komunikativních schopností studentů prezentovat svou práci, což je významné nejen na akademické půdě ve vědě a výzkumu, ale v současné době nezbytné pro budoucí profesní život našich studentů zejména v soukromém sektoru.

 

 

Druhým velkým cílem projektu je rozvíjení schopností studentů prostřednictvím moderního softwaru, který je použitelný v celém spektru přírodovědných a ekonomických oborů. Tímto komplexním programem se jeví Mathematica 7, s nímž máme doposud výborné zkušenosti a s jehož výukovou verzí Mathematica CalcCenter se měli naši studenti možnost seznámit díky nedávno úspěšně uzavřenému projektu. Program Mathematica 7, primárně vytvořený v nižších verzích jako matematický software, má dnes celou řadu funkcí využitelných především ve fyzice, geografii, chemii a díky například statistickým a grafickým funkcím i v dalších přírodovědných oborech a ekonomii.

 

Cílovou skupinou projektu jsou všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů na Přírodovědecké fakultě UP a bakalářských oborů na Moravské vysoké škole Olomouc. Na Univerzitě Palackého v Olomouci budeme díky projektu inovovat zejména studijní obory v rámci bakalářských studijních programů Matematika, Aplikovaná matematika, Geologie, Geografie, Biochemie, Chemie, Biologie, Fyzika, magisterských studijních programů Matematika, Aplikovaná matematika, Geografie, Biochemie, Chemie, Biologie a Fyzika. Zvláštní důraz bude kladen na zapojení studentů učitelských studijních oborů. Využití výstupů projektu očekáváme zejména u studentů doktorských studijních programů. Do projektu plánujeme aktivně zapojit alespoň 500 studentů (350 žadatel a 150 partner).

 

Přínos pro cílovou skupinu lze shrnout v následujících bodech:

- studenti zapojení do předmětu "Prezentace v přírodovědném vzdělávání a ekonomii" získají znalost pravidel, jak správně a poutavě prezentovat dosažené vědecké výsledky, využívat přitom budou moderních prostředků multimediální techniky a získají schopnosti prezentovat své výsledky písemnou prostřednictvím textového editoru LaTeX,

- studenti zapojení do předmětu "Prezentace v přírodovědném vzdělávání a ekonomii v anglickém jazyce" rozšíří své prezentační schopnosti v anglickém jazyce,

- studenti zapojení do předmětu "Mathematica 7 v přírodních vědách a ekonomii", případně účastníci souvisejících seminářů, získají schopnosti ovládat mohutný softwarový nástroj použitelný nejen v matematice a fyzice, ale v celém spektru přírodních věd studovaných na Přírodovědecké fakultě UP,

- studenti budou mít možnost využívat program Mathematica také mimo výuku v počítačové učebně pro svou vlastní vědeckou práci, tvorbu bakalářských, diplomových nebo doktorských prací,

- učebna vybavená multimediální prezentační technikou bude dále využitelná pro pořádání studentských vědeckých soutěží, studentských konferencí nebo pro obhajoby závěrečných prací studentů.

 

 

Více naleznete na webových stránkách projektu

 

icteduca.upol.cz

 

 

 

 

 

TENTO ČLÁNEK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem