Projektový servis UP

  >  Projekt - Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií

Projekt - Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií

 

 

Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií

 

Hlavním cílem projektu je inovace akreditovaného studijního programu Judaistka, která povede k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Specifickým cílem je otevření oboru Judaistka širší akademické veřejnosti. Plánovaný projekt navrhuje soubor inovačních aktivit, které vytvoří nové judaistické kurzy (včetně studijních opor), či přetvoří již existující kurzy tak, aby oslovily co nejširší okruh zájemců za hranicemi úzce specializovaného oboru, tedy studenty UP, studenty jiných VŠ v ČR a akademické pracovníky a studenty doktorandských studií FF a UP.

Inovační aktivity tohoto projektu povedou k akceleraci mezioborových studií a k etablování "Centra judaistických studií FF UP" coby podstatného kulturně-politického/osvětového činitele, který bude zajišťovat edukaci judaistických témat pro odběratele různé odborné úrovně a různého zaměření. Etablování bazálního vzdělanostního základu v otázkách judaismu se stane účinným nástrojem pro potírání projevů antisemitismu ve společnosti.

 

Cíle projektu:

 

1. inovace akreditovaného studijního programu Judiastika, které povedou
k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce, tj. inovace stávající nabídky kurzů a vytvoření nových předmětů při zachování původní modulární struktury akreditovaného studijního programu,

2. inovace přesahující rámec jednoho studijního programu a zvyšující možnosti mezioborových studií – rozšíření nabídky kurzů oboru Judaistika pro studenty všech fakult UP a jiných VŠ, zajištění "kreditové prostupnosti"
a informovanosti o judaistických kurzech, vytvoření provázaného programu vzdělávání v rámci FF i celé UP, podpora mezikatederní a meziuniverzitní spolupráce,

3. zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a doktorandů včetně výuky "neobvyklých" cizích jazyků (hebrejštiny a arabštiny) - vytvoření nabídky kurzů tak, aby proškolení pracovníci mohli včlenit judaistické obsahy do výzkumu a výuky ve svých kmenových oborech,

4. vytvoření studijní nabídky pro kombinované studium,

5. vytvoření výukových opor pro inovované a nově zřízené kurzy,

6. vytvoření modulu "praxe/stáž", jenž ve spolupráci s partnery projektu zajistí lepší orientaci studentů v požadavcích praxe a bude směřovat k lepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, od těchto partnerů budou k dispozici také informace pro inovace studijního programu v souladu s potřebami trhu práce,

7. podpora tvorby týmů a intersektorální mobility akademických pracovníků zapojením Centra judaistických studií FF UP do sítě vš-edukačních institucí zabývajících se judaistickými obsahy v ČR, vytvoření systému výměny studentů a ak. pracovníků mezi jednotlivými institucemi,

8. akční spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi - zapojení odborníků při inovacích studijního programu (tvůrci kurikul, poradci, tutoři, školitelé olomouckých studentů při zahraničních stážích, vedoucí či oponenti závěrečných prací).

 

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu

http://www.jud.upol.cz/

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem