Projektový servis UP

  >  Projekt - Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu

Projekt - Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu

 

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd"

 

Studijní modul "Němčina jako jazyk humanitních věd" s vysokou mírou interdisciplinarity obohatí dosavadní náplň bakalářského studia německé filologie a rozšíří možnosti uplatnění absolventů. Nejde o pouhý "cizojazyčný doprovod" humanitních studií: Výuka němčině nebude pouhou doplňkovou disciplínou, nýbrž v novém modulu bude propojeno 6 základních disciplín humanitních věd (podílejících se podstatně na tvorbě národní i individuální identity), akreditovaných na FF UP (historie, filozofie, obecná lingvistika, sociologie, srovnávací religionistika a judaistika, medievistika), jež budou studovány v německém jazyce a předávány studentům včetně německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny. Plánovaný studijní modul se zároveň snaží "zachránit" němčinu jako jazyk humanitních věd i jako jazyk kulturní paměti a kulturní identity českého národa a reaguje na mezery vzniklé na edukačním i pracovním trhu pod vlivem nástupu angličtiny jako nové lingvae francae sjednocené Evropy.

 

Cíle projektu:

 

  • Obohatit obsah bakalářského studia německé filologie o studijní modul "Němčina jako jazyk humanitních věd", který svým absolventům zprostředkuje tři vzájemně propojené kompetence: 1. důkladnou znalost němčiny (výstupní kompetence odpovídá stupni C1 referenčního rámce MŠMT), 2. hluboké znalosti ve dvou klasických oborech humanitních věd odpovídající nárokům kladeným na absolventy bakalářského studia těchto oborů a vybavující absolventa k pokračování ve studiu těchto oborů v magisterském stupni, 3. znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků zvolených vědních disciplín.
  • Nabídnout nově vytvořený modul též studentům jiných oborů FF, příp. jiných fakult UP a studentům partnerské instituce, zajistit "kreditovou prostupnost", zajistit informovanost o novém typu germanistických kurzů v rámci fakulty a univerzity
  • Zvýšit odborné kompetence akademických pracovníků a studentů doktorandských studií všech oborů: nabídka nových kurzů bude otevřena pro akademické pracovníky a doktorandy tak, aby po proškolení mohli tito pracovníci včlenit získané znalosti a jazykové kompetence do výuky ve svých kmenových oborech,
  • Vytvoření studijní nabídky pro kombinované studium,
  • Vytvoření kurikul pro nově zřízené kurzy
  • Vytvoření výukových opor pro nově zřízené kurzy (skripta, readry)
  • Spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi - zapojení odborníků při vytváření a realizaci inovací studijního programu (tvůrci kurikul či poradci, tutoři.) Zahraniční odborníci budou působit také jako školitelé studentů a jako vedoucí či oponenti závěrečných prací.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách

http://esf.germanistika.cz/

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem