Projektový servis UP

  >  PROJEKT - Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského

PROJEKT - Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského

Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského studijního programu "Tělesná výchova a sport" a jeho učitelských oborů na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

Stručný popis projektu:

 

Hlavním cílem projektu je inovace kombinované formy studia stávajícího studijního programu Tělesná výchova a sport a jeho učitelských oborů. Důraz bude kladen na zkvalitnění a zvýšení dostupnosti studijních materiálů pro studenty kombinované formy studia. Prioritou bude vytvoření e-learningových podpor pro studenty jednotlivých oborů a tvorba výukových materiálů. Inovace bude zaměřena i na rozšíření nabídky předmětů, které jsou důležité v praxi učitele tělesné výchovy.

 

Dalším cílem bude zvýšení odborných kompetencí akademických pracovníků FTK UP Olomouc. Především se bude jednat o pracovní pobyty a stáže na zahraničních univerzitách a institucích, které se zabývají výukou tělesné výchovy pro neaprobované učitele tělesné výchovy. Své poznatky akademičtí pracovníci využijí ve tvorbě e-learninkových opor. Dílčím cílem projektu bude vytvořit metodiku pro uznání předchozího vzdělávání a úprava přijímacího řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí.

 

Cíle projektu:

 

V letech 2006 - 2008 jsme v rámci projektu OP RLZ provedli analýzu obsahů Hlavním cílem projektu bude příprava a inovace sylabů předmětů, příprava e-learningových modulů, vzdělávacích textů a jiných studijních opor u kombinovaného studia učitelského studijního programu "Tělesná výchova a sport". E-learningové podpory budou připraveny v předmětech, které se učí v učitelských studijních oborech kombinované formy "Tělesná výchova a sport" (Bc. a Mgr. studijní program) a "Aplikovaná tělesná výchova" (Bc. a Mgr. studijní program). Všechny tyto obory připravují prioritně studenty na povolání učitele tělesné výchovy na základních a středních školách. Povinný základ pro přípravu na povolání učitele tělesné výchovy mají stejný. Další rozšiřující předměty mají odlišné podle dalšího specifika uplatnění jak na běžných tak speciálních základních školách a na středních školách nebo v jiném resortu školství. Budou vytvořeny i studijní materiály (skripta, výukové DVD), které usnadní přípravu studentům na studium a na praxi, případně budou moci využít přímo v praxi.

 

Doplňkovou aktivitou bude zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků, kteří budou vytvářet e-learningové podpory a výukové materiály - cílem bude kvalitnější zpracování opor se specifiky pro kombinované studium. Budou se účastnit domácích i zahraničních workshopu, seminářů (zaměřených na oblast jejich vyučovacích předmětů), budou vysíláni na stáže do zahraničních i domácích institucí a univerzit, které se zabývají vzděláváním studentů v kombinované formě studia zaměřeného na přípravu budoucích učitelů tělesné výchovy popř. i ostatních pedagogických oborů, protože učitelské obory mají společné vyučující předměty v povinném základu (např. psychologie, pedagogika, sociologie). Všechny stáže budou úzce souviset s předmětem vyučovaným v daném studijním oboru.Součástí projektu bude i navržení systému-kritérií umožňujícího uznání předmětů z předchozího studia - možnost zkráceného studia k rozšíření odborné kvalifikace a způsob, jak zajistit větší prostupnost mezi kvalifikacemi učitelů.

 

Podpora projektu umožní hlubokou analýzu stávajícího stavu úrovně odborné přípravy učitelů tělesné výchovy. Tato oblast nabývá na významu se stále se zvyšujícími negativními, zejména zdravotními tendencemi, spojenými s technologickým, civilizačním vývojem, změnami prostředí apod. Učitelé tělesné výchovy musí být vysoce školenými odborníky, aby byli schopni i v budoucnu zajišťovat nejen oblast povinného vzdělávání, ale i rozsáhlou oblast volného času, tedy odborníky, kteří budou schopni pracovat s celou populací bez ohledu na věk a zdravotní stav.

 

Projekt už přímo v praxi bude realizovat inovaci dalšího vzdělávání pro učitele tělesné výchovy, která je nutná pro potřeby praxe a uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti mezi jednotlivými školami.

 

Vysokým přínosem projektu pro budoucí potencionální a stávající zaměstnavatele bude v odbornější připravenosti učitelů tělesné výchovy, větší pružnost zaměstnanců (učitelů), vyšší produktivita.

Positivní výsledky komparací kombinované formy studia na předních mimoevropských univerzitách (Asie, Austrálie), by se měly projevit i ve výuce a skladbě studia na fakultě. Tyto informace budou veřejně dostupné pro ostatní fakulty v ČR.

 

Inovativnost projektu z pohledu studentů je možné shrnout do následujících bodů:

- dojde také k rozšíření komunikace mezi studenty a univerzitním vzděláváním - potřeby praxe a naopak;

- srovnatelnost studia v rámci ČR, EU a vyspělými mimoevropskými státy;

- nové přístupy k tvorbě studijních opor a zefektivnění práce učitelů fakult;

- vyšší odpovědnost studentů za výsledky práce;

- zvýšení technologické gramotnosti studentů i učitelů;

- návrh inovace školního vzdělávacího plánu vycházející z potřeb praxe učitelů tělesné výchovy;

- zvýšení počítačové gramotnosti;

- certifikáty a licence získané při studiu.

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem