Projektový servis UP

  >  Projekt - Centra podpory integrace

Projekt - Centra podpory integrace

 

Centra podpory integrace

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se SVP). Hodláme vytvořit a rozvinout systém poradenských služeb poskytovaných celému spektru žáků se SVP a jejich rodičům. Dále se zabývá zlepšením stavu profesních a občanských kompetencí pedagogických pracovníků. Vše za účelem zlepšení situace ve výchovně vzdělávacím procesu a prevence sociální exkluse žáků se SVP.

 

Na základě takto stanoveného cíle jsme si vytyčili klíčové aktivity:

1. Vytvoření podmínek pro vznik a fungování Center podpory integrace včetně poradenství a tvorby IVP.

2. Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách, školských i mimoškolních organizacích.

3. Tvorba studijních opor.

4. Školení pedagogických pracovníků.

5. Realizace vzdělávacích programů pro žáky a studenty.

 

 

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hodláme vytvořit a rozvinout systém poradenských služeb (prostřednictvím Center podpory integrace) poskytovaných celému spektru dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Naší snahou je především vytvoření podmínek pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu. Dále pak podpoříme neformální vzdělávání s cílem zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Zdokonalíme systém vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času aplikací vzdělávacího modulu. Vytvoříme metodický materiál, který bude sloužit v rámci realizovaných typů školení pedagogických pracovníků. Zrealizujeme jednodenní vzdělávací akce s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a osobám se speciálními potřebami.

Naší snahou je skutečné obsahové naplnění národních a mezinárodních norem:

1. Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby

2. Evropská Charta Sportu

3. Doporučení Rady ministrů členských zemí EU

4. Zákon 115/2001o podpoře sportu

5. Zákon 561/2004

6. Vyhláška 73/2005 a 62/2007 Sb.

Ty se vyjadřují k potřebnosti vzdělání v oblasti sportu, tělesné výchovy a pohybové rekreace, včetně školení pedagogických pracovníků.

Jelikož jsme si vědomi významu pohybových aktivit obecně pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jako prostředku pro jejich integraci a osobnostně-sociální rozvoj, je naší snahou systémově řešit danou problematiku na úrovni krajů s pomocí regionálních speciálně pedagogických center.

 

 

 

Více naleznete na webových stránkách projektu

 

 

 

http://www.apa.upol.cz/

TENTO ČLÁNEK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem