Projektový servis UP

  >  PrF_M3_9

PrF_M3_9

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_9_LRR_3)

Vysílající pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů, PřF UP a ÚEB AVČR

Místo mobility: Španělsko

Doba trvání: 6 měsíců

Termín:  1.4.2021-30.9.2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Výjezd výzkumného pracovníka - juniora Univerzity Palackého do University of Barcelona ve Španělsku, konkrétně do skupiny prof. Petii Radevy, která se zabývá počítačovým viděním a strojovým učením

Cílem mobility je zdokonalení se ve vývoji “semi-supervised” algoritmu pro sémantickou a instanční segmentaci rostlin z RGB snímků. Zásadní vlastností algoritmu bude schopnost segmentovat rostlinné objekty na různé škále vzdálenosti snímání (tzn. od snímáni mikroskopem až po snímky pořízené dronem). Do dnešního dne neexistují téměř žádné semi-supervizované algoritmy pro instanční segmentaci. Ještě méně segmentačních algoritmů ať supervizovaných nebo semi-supervizovaných bylo úspěšně použito v rostlinné doméně. Přitom takováto metoda bude mít velmi široké uplatnění, jak ve výzkumu tak i v průmyslu. Např. lesnictví, studium klimatu, odhalování dotačních podvodů.

Pro výzkumnou skupinu našeho pracoviště, která se věnuje laboratorní a polní fenotypizaci rostlin, bude tento algoritmus mít velké využití. Klíčovým atributem vyhodnocení většiny experimentů je přesná lokalizace a identifikace jednotlivých objektů na RGB snímku. A to je účelem tohoto algoritmu. Navíc jeho přidanou hodnotu bude detailní popis identifikovaných objektů pomocí mnoha znaků (morfologických, RGB, atd.). To je velmi výhodné pro vyhodnocení téměř všech experimentů v oblasti fenotypizace rostlin.

Na Univerzitě Palackého není specializované oddělení zabývající se obrazovou analýzou. Pro realizaci tohoto výzkumné projektu bude užitečný/nutný výjezd výzkumného pracovníka-juniora a spolupráce s mentory, kteří se detailně zabývají touto problematikou a budou tedy schopni ho ve výzkumu posunout.

 

Popis návaznosti na RIS3:

8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví - využití moderních biotechnologických

metod v zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) a lesnictví.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 72 000 CZK jako hrubá mzda

Požadavky na uchazeče:

 

I.fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)
  • uchazeč musí mít praktické zkušenosti s vyhodnocováním dat z fenotypizačního snímaní

 

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

 

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

 

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 5. 3. 2021.

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem