Projektový servis UP

  >  PrF_M3_8

PrF_M3_8

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_8_LRR_2)

Vysílající pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů

Místo mobility: Švédsko - Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Swedish University of Agricultural Sciences, 901 83 UMEÅ, SWEDEN_B

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.08.2021 – 31.10.2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Výjezd výzkumného pracovníka - juniora Univerzity Palackého do vědeckého institutu Umeå Plant Science Centre (UPSC) ve švédském Umeå na pracoviště zabývající se rostlinnou fyziologií. Department of Forest Genetics and Plant Physiology, lesnické fakultě Švédské zemědělské Univerzity (SLU) se pod vedením Prof. Karin Ljung zabývá vlivem jednotlivých skupin rostlinných hormonů na růst a vývoj kořene. K tomu využívají jednotlivé vědecké skupiny různé, avšak komplementární metodické přístupy, např. analytický – kvantifikaci jednotlivých rostlinných hormonů, jejich prekursorů či metabolitů na buněčné úrovni pomocí spojení ultraúčinné kapalinové chromatografie a hmotností spektrometrie s využitím fluorescenčně aktivovaného sortování buněk. Dalším přístupem je tzv. reverzní genetika, která využívá ke studiu biologické aktivity malých synteticky připravených molekul různé mutantní linie modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Získané poznatky jsou prakticky využitelné v rostlinných biotechnologiích, ale také v udržitelném lesnictví a zemědělství            a s tím spojené udržitelné produkci potravin.

S hostitelským pracovištěm nás na vývoji nových metod pro izolaci, identifikaci a kvantifikaci fytohormonů, klíčových pro regulaci růstu rostlin, a následném využití těchto nových nástrojů v rostlinné fyziologii a vývojové biologii pojí řada let velmi plodné spolupráce. Mobilita je potřebná pro zachování a rozvíjení této spolupráce.

 

Popis návaznosti na RIS3:

8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví - využití moderních biotechnologických

metod v zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) a lesnictví.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízený plat: 98.700,- Kč

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 04.05.2021.

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem