Projektový servis UP

  >  PrF_M3_6

PrF_M3_6

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_6 _KEB_3)

Vysílající pracoviště: Katedra experimentální biologie

Místo mobility: Německo (Biozentrum Klein Flottbek UNI Hamburg)

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.02.2022 – 30.04.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Předmětem výjezdu v rámci programu MOBILITA II je studium funkce rostlinných aldehyddehydrogenas (ALDH) a adenosinkinas (ADK). ALDH se významně podílí na regulaci metabolických dějů, které se zapojují do odpovědi rostlin v reakci na abiotický stres, jako je sucho, vysoká salinita půdy, vysoká teplota, chlad a další.  Stres u rostlin obecně generuje velké množství reaktivních aldehydů, což vede k narušení fyziologických podmínek a má za následek snížení výnosu zemědělských plodin. Jedním z mechanismů adaptace na podmínky vyvolané abiotickým stresem je enzymatická přeměna toxického aldehydu na netoxickou kyselinu, která je katalyzována právě ALDH. ADK jsou zapojeny do metabolismu purinových ribosidů, (zdroj dusíku).  Žadatel se v rámci programu MOBILITA II bude věnovat přípravě několika transgenních rostlin s knockoutovanými geny kódujícími ALDH nebo transgenních rostlin nadprodukujícími ADK. Bude studována úloha vybraných genů v souvislosti s definovanými abiotickými stresovými podmínkami, jako je sucho či absence dusíku v médiu a vliv na vegetativní růst rostlin.

 

Realizace samotná by měla probíhat ve výzkumné skupině Dr. Klause von Schwartzenberga, na pracovišti Biozentrum Klein Flottbek UNI Hamburg (https://www.biologie.uni-hamburg.de/en/forschung/oekologie-biologische-ressourcen/aqoekphys.html), se kterým má oddělení žadatele dlouhodobou a plodnou spolupráci. Přínosem je zejména zkušenost Dr. von Schwartzenberga přípravou transgenních rostlin a práce s nižšími rostlinami (řasy a mechy), které lze využít jako modelové organismy. Žadatel díky absolvování delšího pobytu v zahraničí bude způsobilý pro žádání o juniorských projektů, rozvíjení daného vědeckého zaměření a budování studentské výzkumné skupiny a další profesní růst.

 

(Obecný popis zaměření mobility a její zdůvodnění (potřebnost, obor výzkumu, kategorie dle RIS3 – generická znalostní doména a/nebo s alespoň jedno klíčové odvětví aplikací - max. 2000 znaků)

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

 

Mobilita je realizována v souladu s národní doménou specializace (prioritní odvětví) 2.6. Zemědělství a lesnictví, 2.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví, kde jednou z definovaných potřeb je dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce (včetně rostlinných krmiv) jako výsledek růstu efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělské výroby. Další potřebou je adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu. Tyto potřeby jsou shrnuty v tématech 2.6.2.1 „Adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu a relevantní opatření ke zmírňování změny klimatu“ a „Dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce“.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 73 300 Kč hrubého měsíčně

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 05.11.2021.

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem