Projektový servis UP

  >  PrF_M3_52

PrF_M3_52

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_52_KMA_6)

Vysílající pracoviště: Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Místo mobility: Španělsko (University of Girona)

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 15.9.2022 – 14.12.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita bude koncipována v oblasti klíčového aplikačního odvětví NIP VII. - konkrétně Výzkum ve zdravotnictví, a lze ji přiřadit Generickou znalostní doménu Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace.

Výzkum podpořeného pracovníka - juniora bude zaměřen na studium statistických nástrojů umožňujících modelování relativní struktury pohybové aktivity a jejího vztahu k vybraným zdravotním indikátorům. Za tímto účelem bude využita metodika tzv. Bayesových prostorů, která zahrnuje nástroje umožňující efektivní statistické zpracování mnohorozměrných a funkcionálních relativních dat. Na cílovém pracovišti je několik světově známých statistiků používající tyto metody. Mobilita proto bude koncipována zejména tak, aby podpořený výzkumný pracovník nabyl znalosti a zkušenosti od pracovníků zmíněného pracoviště, a aby byl schopen tyto znalosti uplatnit v rámci svého výzkumu.

 

Popis návaznosti na RIS3:

Plánovaná mobilita je v souladu s RIS3 ve smyslu zařazení do klíčového aplikačního odvětví

NIP VII. - konkrétně Výzkum ve zdravotnictví, a lze ji přiřadit Generickou znalostní doménu Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace.

 

Přiřazení do příslušného aplikačního odvětví je zdůvodněno v popisu mobility.  Zařazení do generické znalostní domény Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace lze zdůvodnit jakožto prostředek k modelování vhodné relativní struktury pohybové aktivity při prevenci obezity a dalších civilizačních chorob.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 72 300,- CZK jako hrubá mzda

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději do 13.06.2022.

 

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem