Projektový servis UP

  >  PrF_M3_51

PrF_M3_51

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_51_KFC_4)

Vysílající pracoviště: Katedra fyzikální chemie

Místo mobility: Itálie/Pisa

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 31.5.2022 - 29.7.2022; 02.09.2022 – 03.10.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita je zaměřena na sledování biologické aktivity nanomateriálů s ohledem na studium jejich toxicity, a to za využití metod in-vitro a také komplikovanějších metod in-vivo, s ohledem na použití vybraných postupů a metod. Junior Researcher bude absolvovat stáž na pracovišti, které souhlasí s realizací studijního pobytu s cílem vzdělávání a výzkumu v oblasti pokročilých metod studia toxicity nanomateriálů a jeho výzkumná účast je domluvena a potvrzena.

Katedra fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě, naše pracoviště, dlouhodobě spolupracuje s Ústavem mikrobiologie LF UP na studiu biologické aktivity nanočástic. V souvislosti s touto výzkumnou aktivitou byla v oblasti biologické aktivity nanočástic publikována řada publikací (více než 10) v impaktovaných časopisech (většina Q1 resp. Q2) s vysokým mezinárodním ohlasem (přes 2000 citací) za období posledních cca 10 let. Rozvoj této výzkumné oblasti je nutné podpořit novými spolupracemi se zahraničními institucemi, jejichž úkolem je přinést do našeho výzkumu nové poznatky a zkušenosti z oblasti molekulární biologie a klinické biochemie. Toto začlenění v odlišné části výzkumu pomůže zásadně rozšířit oblasti výzkumu důležité v popisu biologické aktivity nanomateriálů.

Tato vědecko-výzkumná stáž PhD studenta na pozici Junior Researcher může přinést do našeho výzkumu novost a zároveň navázání dlouhodobé spolupráce se zahraničním pracovištěm.

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Mobilita je realizována v souladu s prioritou národní domény specializace (prioritní odvětví) 8.1.4 Péče o zdraví, pokročilá medicína 8.1.4.1 Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky a Life Sciences.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízený plat: 87 500,- Kč hrubé mzdy/měsíčně

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději do 25.03.2022.

 

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem