Projektový servis UP

  >  PrF_M3_48

PrF_M3_48

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_48_KEB_2)

Vysílající pracoviště: Katedra experimentální biologie

Místo mobility: Das Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES), Molekulare Phytomedizin, Karlrobert-Kreiten-Str. 13, D-53115 Bonn, Germany

Doba trvání: 4 měsíce

Termín: 01.01.2022 – 30.04.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Výjezd výzkumného pracovníka – juniora (postdoktorand) – do institutu INRES v Bonnu (Německo), konkrétně do skupiny "Molekulare Phytomedizin" vedené prof. Florianem Grundlerem. Skupina se zabývá základním výzkumem v oboru biologie se zaměřením na fytoparazitické hlístice a dále aplikovaným vývojem nových nematocidních přístupů vůči těmto fytoparazitům. Hlístice parazitující na významných zemědělských plodinách způsobují škody, jež se odhadují na více než 100 miliard USD ročně. Řada prostředků určených k jejich kontrole představuje zdravotní a environmentální riziko. Kvůli tomu bylo užívání mnohých z nich v posledních letech zakázáno anebo výrazně omezeno. Na trhu v tuto chvíli přitom není dostatek adekvátních alternativ.

V rámci společného projektu bude studován vliv několika sekundárních rostlinných metabolitů a jejich derivátů připravených na vysílajícím pracovišti na dvou ekonomicky významných parazitech, a to konkrétně cystotvorném háďátku řepném a hálkotvorném háďátku jižním. Na vysílajícím pracovišti bylo nedávno zjištěno, že zmíněné metabolity mají slibný efekt v modelové hlístici háďátku obecném. Cílem spolupráce je projekt nadále rozvinout a zhodnotit, jestli jsou látky účinné i v parazitických druzích a zda tedy mají potenciál najít uplatnění v zemědělství a rostlinolékařství. Další výzkum těchto látek navíc může přinést cenné výsledky i z hlediska základního výzkumu, například poskytnout informace o roli sekundárních rostlinných metabolitů v obraně rostlin proti parazitům nebo identifikovat nové molekulární cíle pro další vývoj nematocidních prostředků.

Pro realizaci projektu je potřebný výjezd postdoktoranda na partnerskou instituci, kde je práce s fytoparazitickými druhy dobře zavedena a kde experimentální práce proběhne. Nové metody budou po návratu pracovníka zavedeny i na domovském pracovišti.

 

Popis návaznosti na RIS3:

8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví - využití moderních biotechnologických

metod v zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) a lesnictví.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 73 300 Kč hrubého měsíčně

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 25.10.2021.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem