Projektový servis UP

  >  PrF_M3_37

PrF_M3_37

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_37_LRR_4)

Vysílající pracoviště: Katedra chemické biologie

Místo mobility: Rakousko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.01.2022 – 31.03.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Výjezd vědeckého pracovníka – juniora Univerzity Palackého na Johannes Kepler Universitu v Linci, kde se bude zabývat pod vedením prof. M. Wasera (Institute of Organic Chemistry, JKU Linz) na vývoji nových syntetických postupů založených na organokatalytických reakcích. Tento typ transformací je založen na využití obnovitelných zdrojích (sustainable chemistry), které jsou využívány jako katalyzátory organických reakcí pro přípravu homochirálních cílových látek a building bloků. Cílem tohoto výzkumu bude pochopit, jakým způsobem interaguje námi vyvinutá poslední generace organokatalyzátorů založených na H-bond donor systémech se substráty a jakým způsobem budeme schopni tento typ látek nadále modifikovat s cílem prospěšně ovlivnit jejich vlastnosti. Nalezení molekulárního mechanismu účinnosti těchto látek na molekulární úrovni nám umožní pochopení interakcí mezi substráty a již dříve vyvinutými katalyzátory. Očekáváme, že toto zjištění následně povede k přípravě nové generace ještě činnějších katalyzátorů. Takto vyvinuté katalyzátory následně budou aplikovány na přípravu homochirálních přírodních látek s biologickou aktivitou. Hlavním cílem je získání snadného přístupu k látkám s neolignanovým skeletem (rostlinné sekundární metabolity). Získané poznatky jsou prakticky využitelné ve vývoji nových léčiv a biotechnologií.

S hostitelským pracovištěm spolupracujeme na vývoji nových organokatalityckých reakcí a katalyzátorů po dobu několika minulých let. Mobilita je potřebná pro zachování a rozvíjení této spolupráce.

 

Popis návaznosti na RIS3:

Projekt a jeho dopady koncepčně zapadají do oblasti inovativních léčiv v klíčovém aplikačním odvětví Léčiva, biotechnologie, Life Sciences a zároveň v oblasti Zemědělství a životní prostředí. Z výjezdu očekáváme přínos v generické znalostní doméně Průmyslové biotechnologie. Jde nám zejména o transfer znalostí zaměřených na produkty a postupy zaměřené na vývoj nových nízkomolekulárních organických molekul vhodných k přípravě biologicky aktivních nízkomolekulárních látek, které by byly využitelné pro přípravu nových biologicky aktivních látek pro výzkum leishmaniózy a vhodných pro ochranu zemědělských kulturních plodin proti parazitům typu háďátko obecné.

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/ris3-strategie-cr?highlightWords=RIS3)

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 80.000,- Kč hrubého

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 02.08.2021.

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem