Projektový servis UP

  >  PrF_M3_36

PrF_M3_36

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_36_SLO_4)

Vysílající pracoviště: Společná laboratoř optiky

Místo mobility: Polsko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 1.10. 2020 – 31. 12. 2020

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Strojové učení je hnacím motorem mnoha průmyslových odvětví a důležitým nástrojem k řešení některých současných problémů. V poslední době je v kvantově informační komunitě věnována značná pozornost překryvu kvantové fyziky a klasického strojového učení, což dává vzniknout novému odvětví, kvantovému strojovému učení. Jeho hlavní výhodou oproti klasickému, u něhož základní výpočty mnohdy trvají neúnosně dlouho, je možnost až exponenciálního urychlení výpočtů (tzv. speed-up), což výrazně šetří počítačové zdroje. Jednou ze slibných metod je tzv. na jádře založené kvantové strojové učení s učitelem“ (z anglického kernel-based suprervised quantum machine learning, KSQML) implementované na platformě lineární optiky. Cílem pracovního pobytu bude studium teorie a především tvoření návrhů vhodných jader pro KSQML, tak aby vykazovaly speed-up. Pozornost bude věnována také obvodům pro mapování vstupních klasických dat do kvantového algoritmu. V závislosti na přidělení laboratorního času v domovské instituci, budou-li k dispozici naměřena experimentální data, bude další náplní pobytu jejich zpracování, konzultace a interpretace výsledků.

Návaznost na RIS3:

Generická znalostní doména: Fotonika

Klíčová odvětví aplikací: Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku, Digitální ekonomika a digitální obsah, Bezpečnostní výzkum

 

Popis návaznosti na RIS3:

Tematika mobility spadá do RIS3 generické znalostní domény Fotonika s ohledem na potenciální aplikace v sektorech optických měření, optických komunikací a informačních technologií. Téma mobility se pohybuje ve VaVaI oblastech, která jsou v souladu s klíčovými odvětvími aplikací: Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku, Digitální ekonomika a digitální obsah, Bezpečnostní výzkum

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 59 800,- Kč jako hrubá mzda

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu Ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 13.7.2020.

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem