Projektový servis UP

  >  PrF_M3_32

PrF_M3_32

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_32_OPT_5)

Vysílající pracoviště: Katedra optiky PřF UP v Olomouci

Místo mobility: Francie

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Obor optika patří k tradičním vědním disciplínám, které jsou dlouhodobě rozvíjené na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a kde akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti této fakulty již řadu let dosahují významných vědeckých výsledků. Za účelem dalšího posílení a rozvoje této vědní disciplíny na PřF UP se v rámci této mobility uskuteční pracovní pobyt výzkumného pracovníka – juniora v délce 3 měsíce na univerzitě či výzkumné instituci ve Francii. Tento pracovní pobyt umožní výzkumnému pracovníkovi získat nejnovější poznatky v oblasti kvantové interakce světla s ionty a atomy, což představuje aktuální téma výzkumu jak na PřF UP, tak i ve světě.  Mezi vhodné skupiny, kde by se tato stáž mohla uskutečnit, patří zejména skupina prof. Robina Kaisera na L'Institut de  Physique de Nice, kde by se účastník stáže mohl věnovat studiu kolektivních efektů v teplých i v laserově uchlazených atomárních obláčcích, včetně nelineárních optických interakcí, mnohonásobného rozptylu světla, kooperativního rozptylu světla a lokalizace světla. Pracovníci PřF UP však dlouhodobě spolupracují s vědeckými týmy v oboru optika i na dalších významných francouzských institucích jako je např. Laboratoire Kastler Brossel, UPMC Sorbonne Universites nebo Institut d'Optique CNRS, což jsou další potenciální místa realizace této mobility. Mobilita realizovaná v rámci této aktivity přispěje k dalšímu posílení a rozvoji spolupráce s francouzskými partnery. Poznatky a zkušenosti získané během pracovního pobytu budou následně díky návratové fázi projektu přenesené zpět na UP.

 

Návaznost na RIS3:

Mobilita je v plném souladu se strategií RIS3, neboť fotonika představuje jednu z generických

znalostních domén v této strategii.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 85 000,- Kč jako hrubá mzda

 

Požadavky na uchazeče:

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

 

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu  ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 8. 7. 2020.

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem