Projektový servis UP

  >  PrF_M3_28

PrF_M3_28

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_28_OPT_1)

Vysílající pracoviště: Katedra optiky PřF UP v Olomouci

Místo mobility: Švédsko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

 

Obor optika patří k tradičním vědním disciplínám, které jsou dlouhodobě rozvíjené na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a kde akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti této fakulty již řadu let dosahují významných vědeckých výsledků. Za účelem dalšího posílení a rozvoje této vědní disciplíny na PřF UP se v rámci této mobility uskuteční pracovní pobyt výzkumného pracovníka - juniora v délce 3 měsíce na univerzitě či výzkumné instituci ve Švédsku. Tento pracovní pobyt umožní výzkumnému pracovníkovi získat nejnovější poznatky v některém z dynamicky se rozvíjejících směrů moderní optiky, jako je například kvantová optika, kvantová interakce světla s látkou, nebo optické kvantové zpracování informace, jež představují aktuální témata optického výzkumu jak na PřF UP, tak i ve světě. Pracovníci katedry optiky PřF UP dlouhodobě spolupracují s týmem prof. Any Predojevic na katedře fyziky Stockholmské Univerzity, který se věnuje vývoji zdrojů kvantové provázanosti na bázi kvantových teček ve fotonických strukturách a jejich aplikacím. Mezi další významné výzkumné týmy, kde by mohla tato plánovaná stáž proběhnout, patří například rovněž na Stockholmské univerzitě působící skupina vedená prof. Mohamedem Bourennanem, jejíž výzkum je zaměřený primárně na optickou kvantovou komunikaci, a dále skupina na Švédském královském technickém institutu vedená prof. Valem Zwillerem, jež je špičkovým týmem v oblasti kvantové nanofotoniky, kvantových teček, supravodivých jednofotonových detektorů a kvantové plazmoniky. Mobilita realizovaná v rámci této aktivity významně přispěje k posílení a rozvoji mezinárodní vědecké spolupráce s partnery působícími na švédských univerzitách či výzkumných institucích. Poznatky a zkušenosti získané během pracovního pobytu budou následně díky návratové fázi projektu přenesené zpět na UP.

 

Návaznost na RIS3:

Mobilita je v plném souladu se strategií RIS3, neboť fotonika představuje jednu z generických

znalostních domén v této strategii.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 89 000,- Kč jako hrubá mzda

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

 

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu Ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 8. 7. 2020.

 

 

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem