Projektový servis UP

  >  PrF_M3_27

PrF_M3_27

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_27_KMA_4)

Vysílající pracoviště: Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Místo mobility: Finsko

Doba trvání: 6 měsíců

Termín: 01.09.2021 – 28.02.2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Výzkum podpořeného pracovníka - juniora bude zaměřen na metody matematické optimalizace, zejména na moderní metody vícekriteriální optimalizace. Tyto metody mají v průmyslové praxi široké uplatnění, protože zohledňují více požadavků/kritérií kladených na problém současně. Tyto požadavky mají často protichůdný charakter, proto je při řešení problému potřeba hledat vhodné kompromisy. Problémy vícekriteriální optimalizace nemají pouze jediné optimální řešení, ale existuje celá množina tzv. Pareto optimálních řešení, jejíž znalost umožnuje uživateli vybrat preferované řešení na základě dalších informací kvalitativního charakteru.

 

V rámci mobility se bude výzkumný pracovník soustředit na použití pokročilých metod vícekriteriální optimalizace, na interaktivní metody a metody pro výpočetně náročné problémy se zaměřením např. na tvarovou optimalizaci hydraulického designu čerpadel. Mobilita proto bude koncipována tak, aby podpořený výzkumný pracovník nabyl zkušenosti z této oblasti a aby byl schopen tyto znalosti přenést zpět na pracoviště UP v rámci návratové fáze a dále uplatnit v rámci svého výzkumu.

 

Mobilita navazuje na národní RIS3 strategii a bude koncipována v oblasti aplikačního odvětví Pokročilé stroje/technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl (výstup z NIP I. - Strojírenství, energetika a hutnictví), konkrétně Strojírenství – mechatronika, potažmo Energetika. Mobilitě lze přiřadit Generickou znalostní doménu s názvem Pokročilé výrobní technologie.

 

Popis návaznosti na RIS3:

Mobilita navazuje na národní RIS3 strategii a bude koncipována v oblasti aplikačního odvětví Pokročilé stroje/technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl (výstup z NIP I. - Strojírenství, energetika a hutnictví), konkrétně Strojírenství – mechatronika, kde spadá do perspektivní oblasti Optimalizace produktů - nástroje umožňující optimalizace jednoho i více parametrů současně a umožňující multifyzikální optimalizace, potažmo v oblasti klíčového aplikačního odvětví Energetika, kde spadá do oblasti jaderné energetiky a využití vodních zdrojů - inovativní stroje. Mobilitě lze přiřadit Generickou znalostní doménu s názvem Pokročilé výrobní technologie.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 88 300 Kč

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

 

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

 

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 25.06.2021.

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem