Projektový servis UP

  >  PrF_M3_18

PrF_M3_18

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_18_KBC_3)

Vysílající pracoviště: Katedra biochemie

Místo mobility: Německo

Doba trvání: 4 měsíce

Termín: 01.02.2022 – 31.05.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita bude zaměřena na získání nových dovedností ve využití moderních analytických metod ve výzkumu post-translačních modifikací proteinů. Pobyt na partnerském pracovišti v Německu bude využit pro získání praktických zkušeností s proteomickými analýzami a metodami hmotnostní spektrometrii při studiu detekce a kvantifikace post-translačních modifikací proteinů a jejich vlivu na biologickou aktivitu proteinů. Získané dovednosti a zkušenosti budou využity na domovském pracovišti UP pro rozšíření metodických možností studia molekulárních mechanismů obrany rostlin na stresové podmínky v rámci aktuálních a plánovaných výzkumných projektů.

Tato mobilita se vztahuje k oboru RIS 8.1.6 Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví, podoboru 8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví. Její potřebnost vyplývá ze zvyšování kompetence domovského pracoviště v oblasti výzkumu mechanismů tolerance a rezistence rostlin na abiotické a biotické stresové faktory, které vzhledem ke klimatickým změnám významným způsobem zasahují zemědělskou produkci a výnosy.

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

 

Mobilita navazuje na obor RIS 8.1.6 Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví, podobor 8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví. Jedná se zejména o návaznost v bodech výzkumu „zkoumání genetické diverzity jako základního nástroje pro zdokonalování genetického potenciálu pro širší uplatnění ve šlechtění rostlin“. Studium molekulárních mechanismů odolnosti rostlin na stresové podmínky směřuje k naplnění priorit tohoto oboru RIS vzhledem na cíl „tvorbu odrůd se zvýšenou technologickou kvalitou, dietetickou hodnotou a výtěžností“ stejně jako dosažení prioritního cíle „adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu s využitím moderních biotechnologických metod v zemědělství.“

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 73 300 Kč hrubého měsíčně

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 25.10.2021.

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem