Projektový servis UP

  >  PrF_M3_14

PrF_M3_14

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_14_KACH_1)

Vysílající pracoviště: Katedra analytické chemie

Místo mobility: USA, University of California, Berkeley, CA

Doba trvání: 6 měsíců

Termín: 01.09.2021 – 28.02.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Analytické metody jsou nezbytným nástrojem jak pro kontrolu kvality vyráběných produktů, např. v potravinářství nebo farmaceutické výrobě, tak pro diagnostiku chorob, jejich průběhu a léčby v oblasti péče o lidské zdraví. Svoji nezbytnou roli hrají rovněž ve výzkumu a vývoji např. pokročilých nanomateriálů nebo biotechnologických léčiv. Ve všech těchto oblastech je velmi zajímavým a moderním trendem miniaturizace analytických nástrojů tak, aby byly dostupné přímo v místě potřeby, ať již při kontrole výroby v potravinářství nebo přímo u lůžka pacienta v medicíně (tzv. point-of-care diagnostika). Vývoj miniaturizovaných nástrojů („mikrofluidních“) analytické chemie má navíc přínos i v úspoře času i financí (někdy jsou tyto nástroje charakterizovány jako tzv. nízkonákladové). Někdy je dokonce možné tato zařízení ovládat nebo vyhodnocovat pomocí chytrých zařízení typu mobilního telefonu.

Mobilita umožní pobyt mladého pracovníka na špičkovém pracovišti, kde získá znalosti vhodně doplňující naše vlastní know-how především v oblasti vývoje miniaturizovaných analytických nástrojů a metod (např. design a výroba mikrofluidních zařízení a jejich aplikace na stanovení biologicky aktivních látek, zejména proteinů). Kromě toho výzkumný pracovník získá i další znalosti z oblasti transferu technologií (přenosu výsledků do praxe), s čímž mají na daném pracovišti rovněž velké zkušenosti.

 

 

Popis návaznosti na RIS3:

Mobilita plně přispívá k rozvoji KETs generických znalostních domén v oblasti „Nanotechnologií“ a „Pokročilých výrobních technologií“, protože se týká vývoje nízkonákladových mikrofluidních zařízení pro konkrétní aplikaci, stanovení vybraných biologicky aktivních látek, zejména proteinů. Zároveň je mobilita v souladu s Klíčovými aplikačními odvětvími RIS3 strategie z pohledu kapitol „Péče o zdraví, pokročilá medicína“ a to především z důvodu aplikovatelnosti vyvinutého miniaturizovaného zařízení jakožto prostředku zdravotnické techniky pro monitoring obsahu biologicky aktivních látek v tělních tekutinách v medicíně (personalizovaná in vitro diagnostika), a „Společenské výzvy“ a to především z důvodu přímé návaznosti na problematiku vývoje nových zařízení a postupů pro in vitro diagnostiku v rámci Výzkumu ve zdravotnictví. Lze tedy tvrdit, že popsaná mobilita je v souladu s RIS3 strategií ČR.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 74 700 Kč hrubého

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

 

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

 

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 07.07.2021.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem