Projektový servis UP

  >  PrF_M3_13

PrF_M3_13

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_13_LRR_7)

Vysílající pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů (LRR)

Místo mobility: Nizozemsko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.07.2021 – 30.09.2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

 

Výjezd výzkumného pracovníka-juniora Univerzity Palackého oboru do vědeckého institutu Swammerdam Institute for Life Sciences na University of Amsterdam, do skupiny rostlinné hormonální biologie vedené prof. Harro Bouwmeesterem. Vědecký tým studuje úlohu rostlinných hormonů (strigolaktonů) a dalších signálních molekul v komunikaci rostlin s prospěšnými a škodlivými organismy, zejména v interakci se symbiotickými mykorhizními houbami a parazitickými rostlinami. Důležitými aspekty výzkumu je hledání odpovědí na to, jak jsou signální molekuly syntetizovány a vnímány, jak je regulována jejich produkce a co se stane s interakcí, pokud se jejich biosyntéza změní. Skupina prof. Bouwmeestera používá širokou škálu odborných znalostí, od analytické chemie po detekci signálních molekul, přes molekulární biologii a biochemii, až po izolaci a charakterizaci klíčových genů pomocí nejmodernějších přístupů, jako je kombinace transkriptomiky a metabolomiky s využitím nejrůznějších statistických nástrojů. Získané poznatky napomohou v oblastech základní biologie a metabolického inženýrství a povedou k pochopení fyziologických dějů, které jsou důsledkem interakcí rozličných organismů na úrovni signálních drah. Navíc se nabízí možnost uplatnění tohoto výzkumu v rostlinných biotechnologiích a zemědělství a jeho využití v boji proti rozličných houbám a parazitům.

 

Popis návaznosti na RIS3:

8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví - využití moderních biotechnologických

metod v zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) a lesnictví.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 80 200 Kč

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 1,0 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

Kritérium 2:

 

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 23.04.2021.

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem