Projektový servis UP

  >  PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY UP

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY UP

Počátkem letošního roku se Projektový servis UP zapojil do přípravy dvou projektů FF UP předkládaných v rámci Kooperativního partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání programu Erasmus+ (KA220). Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci.

Celkem bylo v rámci výzvy s uzávěrkou 23.3.2022 na Dům zahraniční spolupráce předloženo k hodnocení 34 projektových žádostí. K financování bylo následně doporučeno pouze sedm grantů, z nichž dva budou směřovat právě na Filozofickou fakultu UPOL, přesněji na Katedru dějin umění a na Katedru bohemistiky. Oběma projektům byla přiznána finanční podpora v nejvyšší možné výši 400 000 EUR.

Gratulujeme oběma řešitelům a jejich týmům. Přejeme mnoho zdaru při realizaci obou projektů a jsme velmi rádi, že se na ní budeme formou administrace podílet.

 

Představení projektů:

Stucco decoration across Europe (STUDEC)

ID 2022-1-CZ01-KA220-HED-000085652

Koordinátor:               FF UP – Katedra dějin umění

Hlavní řešitelka:           doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

Partneři projektu:      

  • SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera  italiana, Mendrisio (CH)
  • Università degli Studi, Torino (IT)
  • Uniwersytet Jagielloński, Krakov (PL)
  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha (ČR)

Doba řešení: 1.12.2022 – 30.11.2025

Už samotný název projektu napovídá, že v centru pozornosti projektu Stucco decoration across Europe stojí studium štukových dekorací. Štukové dekorace, které vytvářeli v průběhu pozdní renesance a baroka umělci z příhraniční oblasti jižního Švýcarska a severní Itálie, patřily v celé Evropě k unikátním a vysoce oceňovaným uměleckým dílům. Navzdory této skutečnosti jsou v dnešní době tyto jedinečné umělecké práce často opomíjeny. Při jejich restaurování často dochází v důsledku neznalosti a používání zastaralých přístupů k jejich nevratnému poškozování. Současný stav výzkumu a vzdělávání trpí nedostatkem multidisciplinární a interdisciplinární perspektivy, která by propojila výsledky výzkumu jednotlivých humanitních a přírodovědných oborů a přenesla je do inovativní formy jejich ochrany.

Cílem projektu STUDEC je vytvořit mezinárodní interdisciplinární síť expertů na studium a ochranu štukových dekorací a sdílet know-how, obzvláště dobrého příkladu švýcarského partnera SUPSI, kteří mají jedinečné zkušenosti s vybudováním interdisciplinárního týmu, za účelem vytvoření strategické a synergické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy budoucích generací specialistů.

Projekt STUDEC představí dosavadní výzkum na příkladu významného štukatéra Baldassarra Fontany z Chiassa (Švýcarsko), který realizoval desítky rozsáhlých štukových výzdob v České republice, Polsku, Švýcarsku a Itálii. Odborníci z pěti partnerských institucí sídlících v těchto zemích budou sdílet myšlenky a poskytovat interdisciplinární řešení v oblasti vzdělávání a komunikace současných a budoucích výzev evropské ochrany štukové výzdoby jako součásti našeho kulturního dědictví. Zároveň budou členové STUDEC týmu čerpat ze svých odborných znalostí v oblasti dějin umění, historie, chemické analýzy, restaurování/konzervace kulturního dědictví, migračních studií, kulturního transferu atd.

Inovativní výstupy projektu STUDEC přinesou nové poznatky, které budou šířeny mezi akademickým publikem i širokou veřejností, a to v pěti partnerských institucích i mimo ně. Mezi intelektuální výstupy projektu budou patřit články, přednášky, workshopy, interaktivní mapa, výstava, interdisciplinární mezinárodní konference, digitální interaktivní výukové materiály a rozhovory.

 

Research into representations of intercultural contacts in Czech travelogue texts from the Mediterranean up to 1918, using digital humanities (DIGEOCAT & Lib.)

ID 2022-1-CZ01-KA220-HED-000085765

Koordinátor:               FF UP – Katedra bohemistiky

Hlavní řešitel:              Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Partneři projektu:      

  • PřF UP
  • Università degli Studi di Udine (IT)
  • Universidad de Granada (ES)
  • Sveučilište u Zagrebu (HR)
  • Moravská zemská knihovna v Brně (ČR)

Doba řešení: 1.12.2022 – 30.11.2025

Náplní projektu DIGEOCAT & Lib. je výzkum písemných reprezentací mezikulturních kontaktů v českých cestopisných textech z oblasti Středomoří od 15. století do roku 1918.  Aby bylo možno informace z korpusu cestopisných textů efektivně využívat, bude vytvořen inovativní a prototypický nástroj k jejich vytěžování: digitální atlas propojený prostřednictvím klíčových témat s digitální knihovnou. Tento nástroj bude po realizaci a skončení projektu provozován v rámci digitálního fondu Moravskou zemskou knihovnou v Brně, bude online dostupný a bude sloužit nejen odborníkům z oblasti humanitních věd, ale i laické veřejnosti.           

Další výstupy budou vznikat s jeho využitím: odborné studie, specializované mapy, workshopy, kurzy, konference, referáty i popularizační přednášky a besedy.

Projekt bude realizován týmem z pěti institucí, a to Filozofické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Moravské zemské knihovny v Brně, a dále tří zahraničních partnerů ze středomořské oblasti: Univesidad de Granada, Università degli studi di Udine a Sveučilište u Zagrebu. Tým sestává ze specialistů na digitalizaci písemných památek, geoinformatiků, kartografů, geografů, odborníků na literární kulturu či lingvistů.

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem