Úvodní stránka

"Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II"

 

Tento projekt je zaměřený na systémovou celouniverzitní podporu vytváření excelentních týmů výzkumu a vývoje, čehož bude dosaženo prostřednictvím dvou ústředních aktivit:

  1. 1. uplatnění absolventů doktorských studijních programů a jejich následného kariérního rozvoje: v rámci projektu vznikne 63 iniciačních postdoktorských pozic napříč všemi osmi fakultami Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně jsou zapojeny: Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Právnická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta a Fakulta zdravotnických věd.
  2. 2. realizace vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj lidských zdrojů ve VaV: v rámci klíčových aktivit projektu budou realizovány vzdělávací akce (přednášky, semináře, workshopy a konference), vzniknou publikace a další výstupy výzkumné a tvůrčí činnosti. Vzdělávací aktivity projektu budou určeny pro cílové skupiny projektu - studenty a akademické pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt je svým charakterem multidisciplinární, podporuje internacionalizaci a intersektorální mobilitu. Projekt svým odborným zaměřením doplňuje projekt POST-UP.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.